Mevr. Kuipers overhandigt Dhr. Van den Bosch het MVO-Keurmerk - ISO 26000.

Afgelopen jaar kreeg de MVO-Keurmerkcommissie wel eens de vraag naar diversiteit in zake van de inspecteurspoule. Louter inspecteurs die gerechtigd zijn de ISO 26000 norm te toetsen, daar werd begin 2021 met de aanstelling van inspectrices Kuipers en Hooiveld afscheid van genomen. Het resulteerde vandaag in de eerste audit o.l.v. inspectrice Kuipers. Zij mocht de ISO 26000 norm toetsen bij de organisatie Glansrijke Service Partner in Maastricht.

Het mocht resulteren in een feestelijke toetsing waarbij dhr. Van den Bosch en zijn team wederom een ruime score op basis van de ISO 26000 norm overlegden. Glansrijke Service Partner is al enkele jaren aan het MVO-Keurmerk verbonden. De organisatie heeft door de jaren heen steeds nieuwe stappen gezet waarbij het MVO-beleid verder mocht worden uitgediept. Dat dit hand in hand ging met de checklists die teruggaan tot 2018 is een bijzonderheid, de eerste audits werden toentertijd nog maar net afgenomen en de norm werd reeds na een halfjaar verder uitgediept.

De Keurmerkcommissie mocht dan ook verblijd zijn met de sterke score en het toekennen van het MVO-Keurmerk aan de facilitair dienstverlener. Een facilitair dienstverlener die al jaren vooroploopt met MVO zoals uit de uitgebreide rapportages mag blijken.

Vanaf deze plaats brengt de Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan directie, medewerkers en relaties van Glansrijke Service Partner uit Maastricht.

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.glansrijkeservicepartner.nl