Inspecteur Van de Brug reikt het MVO-Keurmerk – ISO 26000 uit aan manager Luten.

Het dit jaar jubilerende Jos Bakker Schoonmaakbedrijf heeft haar komende lustrum alvast opgeluisterd met het verwerven van het MVO-Keurmerk – ISO 26000. Waar de jonge generatie reeds klaarstaat is het voor Jos Bakker slechts een bijzaak. Zo werkte senior nog tot zijn 87e(!) bij de organisatie die vanuit haar kernwaarden een sterke positie inneemt in het Zaanse bedrijfsleven. Hoe je dat voor je moet zien? Bruisend van energie, de eerste werkdag bij een nieuwe klus het liefste mee als directie en zelf de artikelen meebrengen. Daarbij uitgaand van een vriendelijk woord, enkel opbouwende kritiek en het uitgangspunt dat aandacht de wereld mooier maakt.

Maar even terug nu, naar 1983. Hoe begon het eigenlijk voor de kenner, die weet dat juist ’83 de jaargang was van een groot financieringstekort, dreigende bewapening en het laatste jaar van economische crisis? Midden in die tijd kwam Jos niet aan het werk en schreef zich in bij een uitzendbureau. Via deze weg kwam hij bij een schoonmaakbedrijf terecht waar hij het vak leerde. Met deze kennis besloot de toen nog minderjarige Bakker dat hij een schoonmaakbedrijf wilde beginnen.

Handlichting

Ook in die roerige jaren ’80 was het al voorgeschreven dat de rechter een zogeheten handlichting moest verlenen om het bedrijf op te richten. De rechter ging hierin mee en de Gemeente Wormerland verleende een renteloze lening van 1500 gulden. Met een auto, ladders, bezems, lapspullen en andere schoonmaakartikelen begon toen de historie van het dit jaar 40 jaar bestaande bedrijf.

Positionering

Naast het aanbod van schoonmaak heeft de organisatie altijd werk gemaakt van tapijtreiniging. Met dit specialisme is dan ook een forse groei doorgemaakt. Inmiddels staat er een compleet machinepark beschikbaar voor deze werkzaamheden.

Vooroplopend op de toenemende verantwoordelijkheid die bij bedrijven wordt gelegd heeft de aandacht voor verduurzaming een hoge vlucht genomen. De oranje uitstraling is voorzien van een groen component en de ISO 26000 richtlijn is de achterliggende jaren steeds meer verwerkt binnen de organisatie.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden bij de organisatie betrokken. Daarnaast wordt de duurzame inzetbaarheid van alle personeelsleden vergroot. Het aanbieden van een speciale bureaustoel,een rugzakstofzuiger en bedrijfsfitness zijn voor het bedrijf een gegeven. Verder voorziet een opleidingsbeleid, carpoolbeleid en een ideeënbus in verdere betrekking van het personeel. Tevens wordt gewerkt aan het terugdringen van de CO-2 uitstoot en worden schoonmaakmiddelen geselecteerd op de EU Ecolabel of Cradle-to-Crade certificering. Toch wil de organisatie dan nog iets verder gaan. Al het oude papier en karton wordt bijvoorbeeld niet weggegooid maar speciaal ingezameld voor ‘Het Vergeten Kind.’ Aan de Profitzijde mocht tenslotte de selectie van MVO-leveranciers en de steun aan maatschappelijke initiatieven blijken.