Namens WBLO neemt dhr. Smit het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst.

In een nieuwe reeks inspecties van het MVO-Keurmerk – ISO 26000 is het eerste predicaat succesvol afgegeven aan WBLO uit Zoetermeer. De facilitair dienstverlener, sinds jaar en dag een welbekende organisatie in de sector, loopt daarmee voorop op toenemende wet- en regelgeving rond MVO. Rond updates nemen altijd vragen toe, waar geeft de certificering zo gedegen invulling aan? Dat is, en blijft, top op heden de zeer uitgebreide checklist die reeds 12 keer van verdieping en wijziging is voorzien. De geborgde en gewaarmerkte eisen voorzien in een handvat voor bedrijven om op juiste wijze invulling te geven aan MVO vragen in de keten. En, genieten bekendheid, met meer dan 120 aangesloten organisaties die gebruik maken van het MVO-Keurmerk. Een prima handvat om in de keten een vooraanstaande positie in te nemen.

In de facilitaire sector is het niet ongebruikelijk dat de toetsing dan ook gecombineerd wordt met andere inspecties. Zo geschiedde ook bij WBLO, er werd gebruik gemaakt van een combinatie-inspectie SchoonGarant & MVO-Keurmerk – ISO 26000.

Het MVO-Keurmerk, geregistreerd bij het Keurmerkregister en handelend onder de Stichting Keurmerk Toezicht is definitief geregistreerd op naam van de organisatie. De openbare checklist waar het team aan voldeed is in te zien via http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen. De rapportage hiervan wordt digitaal ten behoeve van de organisatie gearchiveerd in haar eigen online portal, zodat inzage op elk moment mogelijk is. Daarnaast heeft elk aangesloten bedrijf in geval van controle de optie een gelijkwaardigheidsdocument op te vragen dat afdoende onderbouwing geeft. Denk daarbij aan gesprekken met opdrachtgevers, leveranciers, relaties en andere belanghebbenden die de uitvraag naar MVO stellen. Zeker met het oog op dit kalenderjaar een zaak die steeds meer van belang wordt om aan te tonen.

Het MVO-Keurmerk ervaart een toename van (bewinds)personen, gemeentes en (semi)overheidsinstanties die contact opnemen met Keurmerk Nederland om te controleren of een organisatie daadwerkelijk in bezit is van het MVO-Keurmerk – ISO 26000. Dit is niet langer vereist, u kunt dit zelf proactief checken via de volledig vernieuwde website van het Keurmerkregister.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van WBLO met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Meer informatie via: http:/www.wblo.nl