We krijgen momenteel steeds meer vragen binnen over de komende lancering van het nieuwe MVO-Platform. Het gaat tegenwoordig nog steeds snel, daarom praten we u graag bij. Over de laatste ontwikkelingen rond het MVO-Keurmerk zijn we namelijk allemaal erg enthousiast. Zo worden dankzij het decreet van voorzitter Peter van Duijn audits digitaal doorlopen, gaat het MVO-Keurmerk de grens over en wordt het in steeds meer sectoren bekend, herkend en erkend. Maar dat terzijde, vandaag een kleine preview van de nieuwe website, het inlogportal en de komende vergadering van de Keurmerkcommissie.

De ‘voorkant’ van de geheel vernieuwde MVO-Keurmerkwebsite.

De nieuwe website zal gaan dienen als een online centrum met nog meer mogelijkheden en grandeur voor de MVO-Keurmerkhouders conform de ISO 26000 norm. Een online portal zal daarbij continue geactualiseerde documentatie bieden. Denk aan het online inzien van het MVO-Keurmerkcertificaat, de registratie op het Keurmerkregister, de MVO-Rapportage t.b.v. opdrachtgevers of instanties die deze in willen zien, maar ook de na een commissie vastgestelde wijzigingen conform de ISO 26000 norm.

De persoonlijke MVO-portal.

De website zal tevens een nieuw overzicht bieden van de bedrijven waaraan het MVO-Keurmerk toegekend is. Zo bent u nog beter vindbaar, maar ook herkenbaar voor opdrachtgevers, relaties en instanties.

Een kleine preview van het nieuwe MVO-Keurmerkhoudersoverzicht.

Uiteraard zal de geschiedenis die voorafging aan het MVO-Keurmerk niet worden vergeten. Wist u bijvoorbeeld dat er ruim twee jaar aan voorbereidingen vooraf zijn gegaan tot de daadwerkelijke realisatie van het MVO-Keurmerk in 2018? Aan deze geschiedenis hopen we met u nog vele hoogtepunten toe te gaan voegen. De geschiedenis is het straks waard om te lezen, die bevat namelijk onze missie waar we voor staan: een gedegen, haalbaar en betaalbaar MVO-Keurmerk voor het MKB. Op uw initiatief opgericht: als bewijs, beloning en bekroning.

MVO-Keurmerkcommissievergadering 14-04-2020

v.l.n.r. Gijsbert van Voorst, Peter van Duijn, Henk Achterberg, Marcel de Jong. Vooraan: Rik van de Noort.

Op dinsdag 14 april a.s. hoopt de MVO-Keurmerkcommissie online samen te komen. Een aantal van de Keurmerkhouders is hier reeds van op de hoogte en er zijn tevens verzoeken en adviezen van Keurmerkhouders ingediend, waarvoor dank! We zullen hiervan het aanbieden van een Engelstalige variant van het MVO-Keurmerk agenderen en tevens bespreken. Adviseurs en leden van de Commissie staan hier in eerste instantie niet afwijzend tegenover. Als voorzitter roep ik u echter op om eerst de realisatie van de website en het portal af te wachten. Zo groeien we samen op een duurzame manier verder, stap voor stap. Rest mij te besluiten met de toezegging dat in week 16 de vernieuwde website live hoopt te gaan.

Namens de MVO-Keurmerkcommissie,

Peter van Duijn.