Directeur Moledo toont het verworven MVO-Keurmerk – ISO 26000.

Victor & Wijtman Begraafplaatswerken behoort tot de MVO-Keurmerkhouders van het eerste uur. De jonge MVO-Keurmerkcommissie bezat bij haar oprichting nog de nodige vacatures en toetste slechts ca. 10 organisaties. In die tijd was het Victor & Wijtman die een aanmelding indiende. Op weg naar de 80e MVO-Keurmerkhouder maakte het bedrijf dan ook alles mee, de oude checklists uit 2018, een in ontwikkeling zijnde website en een toetsing door verscheidene inspecteurs. Recent verwierf directeur Moledo met zijn organisatie voor de 5e keer het MVO-Keurmerk conform ISO 26000. Dit keer voor het eerst met het vernieuwde logo en in de nieuwe stijl van 2022.

Inspecteur Van der Werff constateerde dan ook dat deze organisatie vooroplopend is in haar branche. Waar andere ondernemers het MVO-beleid beperken gaat Victor & Wijtman verder en neemt het beleid volledig op in zowel theorie als praktijk. Jaarlijks resulteert dit in hoge normeringen en uitgebreide vastleggingen van bedrijfsvoering in de ISO 26000 rapportage. Van der Werff was dan ook onder de indruk van het MVO-beleid dat de basis vormt van deze organisatie, vooruitlopend op haar omgeving: ‘Dit is dé basis voor omgang met personeel, de omgeving, opstellen van procedures en uitvoeren van opdrachten.’

Hierbij feliciteren wij het gehele team van Victor & Wijtman begraafplaatswerken met het behalen van het MVO-Keurmerk!