Inspecteur De Jong ziet directeur Vrijburg met het verkregen MVO-Keurmerk – ISO 26000 alsmede SIEV-Keurmerk stappen zetten op de kwaliteitsladder van de organisatie.

De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gesteld van het feit dat De Zwart facilitaire diensten uit Lisse in bezit is gekomen van het MVO-Keurmerk. Middels een combinatie-inspectie werd tevens het SIEV-Keurmerk verworven. Voor directie en medewerkers een stap omhoog op de certificeringsladder. Een stap die gepaard mocht gaan met de toetsing van maar liefst 79(!) deelcriteria op het gebied van Algemeen, Financieel, Transparantie Dienstverlening, Personeel, Veiligheidsvoorschriften, People-beleid, Planet-beleid en Profit-beleid conform de ISO 26000 richtlijn van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

De uitgebreide rapportages zullen dan ook dienen voor een sterkte kwaliteitsversterking van de organisatie. Aantoonbaar, getoetst en geaccordeerd worden dientengevolge het MVO-Keurmerk – ISO 26000 en het SIEV-Keurmerk geregistreerd op naam van de organisatie. De Zwart maakt dan ook al jaren furore met grote stappen die concullega’s vaak pas jaren later nemen. CO-2 neutraal wordt er bijvoorbeeld al jarenlang gewerkt, meerdere collega’s vullen kwaliteitsmanagement adequaat in en qua borging MVO loopt de onderneming al jaren vooruit. Dit heeft dan ook niet voor niets geresulteerd in een podiumplaats betreffende De Sterkste Schakel van de regio Rijnland. De Keurmerkcommissie kon een kleine glimlach van compassie dan ook niet onderdrukken. De Zwart facilitaire diensten verkrijgt waar het recht op heeft en mag de certificeringen tot trots toevoegen aan haar bedrijfsgalerij.

Dientengevolge feliciteren wij hierbij het gehele team van De Zwart facilitaire diensten alsmede haar relaties met het behalen van zowel het MVO-Keurmerk – ISO 26000 als het SIEV-Keurmerk!

Meer informatie via: http://www.dezwartfd.nl