Mevr. Vermeij, dhr. Van de Brug (auditor) en mevr. Uijterlinde poseren met het MVO-Keurmerk Goud.

Sinds kalenderjaar 2022 is de normontwikkeling binnen het MVO-Keurmerk – ISO 26000 een feit. Een zekere progressie is mogelijk om door te groeien van het niveau Basic, naar het niveau Brons, Zilver en tenslotte Goud. Breed georiënteerde dienstverlener én Sociaal Ondernemer FrisFacilitair kwam vorig jaar in bezit van het MVO-Keurmerk op het niveau Goud. Recent was de organisatie aan zet om middels een her audit het predicaat te continueren of te declasseren. Dit houdt in dat de inspectie voortborduurt op de ISO 26000 rapportage van 2022, haar handvatten en haar gestelde doelen. Met andere woorden, waar stond FrisFacilitair na de audit in 2022, welke handvatten werden afgegeven (verdere implementatie MVO) en wat is nu concreet bereikt? FrisFacilitair ontving auditor Thom van de Brug en ging de uitdaging aan.

Het behoud van het niveau Goud is wellicht nog een groter uitdaging dan het behalen van het niveau Goud. FrisFacilitair heeft op dit hoge niveau namelijk doelen gesteld die bij de opvolgende inspectie wederom aan bod kwamen ten opzichte van voorgaande rapportage. Zo fungeert het MVO-Keurmerk ook als stok achter de deur en maakt het een zekere PDCA cyclus compleet.

De rapportage is voorbehouden aan FrisFacilitair, al zal de Sociaal Ondernemer dit ten volle kunnen benutten in de keten. U kunt echter wel meelezen via http://www.keurmerkmvo.nl/keurmerkeisen/. Hier vindt u de MVO-Keurmerk – ISO 26000 checklist niveau Goud. Globaal weergegeven legde FrisFacilitair zich toe op de volgende uitdaging:

  • De organisatie heeft zich toegelegd op het voldoen aan 51 verplichte eisen.
  • Van deze 51 eisen is sprake van 22 componenten als uitbreidingscriteria op de eisen.
  • Onder de eisen wordt gesteld dat minstens 3 SDG’s in praktijk worden gebracht.
  • Onder de eisen wordt gesteld dat elke P aan minimaal één SDG dient te worden gekoppeld.
  • De SDG’s dienen gekoppeld te worden aan een managementsysteem of jaarverslag.
  • De aangestelde auditor leverde bevindingen bij de MVO-Keurmerkcommissie in als tweede controle ter verificatie.

Waar het vooral om gaat, met oog op bewegingen van het MVO landschap, is het aantonen van A) behoud positie 2022, B) implementatie handvatten 2022 en C) Niveau CSRD componenten (o.a. SDG’s). Nu de invoering van CSRD per 01-01-2024 in steeds meer bedrijfsketens een feit is, is met name C van urgent belang. Over het geheel als som van de delen, en zeker over het niveau van de CSRD componenten werd ronduit sterk gescoord. FrisFacilitair is niet alleen zeer vergevorderd voor die invoering, er is een enorme voorsprong genomen. In 2024 zal het MVO-Keurmerk tevens CSRD en SROI specifiek wijzigingen doorvoeren in haar checklist om de MVO-Keurmerkhouders verder naar dé voorsprong te sturen. Bij FrisFacilitair zal dat echter gemakkelijk gaan, de Social Enterprise legt de lat namelijk continue hoger en verwerft tot nu toe structureel sterke progressie op basis van de ISO 26000 checklist.

De MVO-Keurmerkcommissie brengt hierbij haar hartelijke felicitaties over aan mevr. Vermeij, mevr. Uijterlinde en het gehele team van FrisFacilitair en haar relaties!

Reactie FrisFacilitair:

Na een positieve audit, heeft FrisFacilitair, vanuit Stichting MVO Nederland, het MVO-Keurmerk ISO 26000 ontvangen.
Een jaar geleden ontvingen wij het allereerste Gouden Keurmerk.
De lat ligt steeds een beetje hoger dus wij zijn er bijzonder trots op dat we dit hebben kunnen continueren.
Hoewel lat de op het gebied van Sociaal Ondernemen wat ons betreft niet hoog genoeg kan liggen! 😉

Meer informatie via: https://frisfacilitair.nl/sociaal-ondernemen/ en https://frisfacilitair.nl/sociaal-jaarverslag/.