recycle-57136_1920

Het was zo gewoon. Drinken uit een flesje met een plastic rietje of uit een plastic bekertje. Duizelingwekkende hoeveelheden zijn er jaarlijks van gebruikt en direct na gebruik weer weggegooid. In de loop van de tijd zijn we ons gaan realiseren dat zo’n bekertje of rietje in een paar seconden wordt gemaakt, slechts enkele minuten wordt gebruikt, maar dat de natuur honderden jaren nodig heeft het product af te breken. Niet alleen op land, maar zeker ook in zee, met alle gevolgen van dien.

In de EU geldt vanaf 1 juli van dit jaar een verbod op deze en andere plastic producten, door de zogenaamde single-use plastic ban. Toen dit besluit in 2019 genomen werd waren er voor de betreffende producten al alternatieven voor plastic als grondstof op de markt. Leveranciers, retailers, fastfood ketens etc. hebben 2 jaar de tijd gehad om op alternatieven over te gaan, zoals bijvoorbeeld papier. Het vervelende is echter dat ook  alternatieven vaak nogal belastend zijn voor het milieu en niet zonder meer voor hergebruik geschikt zijn. De productie van papier is bijvoorbeeld ook milieu-intensief en het recyclen ervan resulteert lang niet altijd in een hoogwaardig product.

Eenmalig gebruik kan omschreven worden als verspilling, dat we moeten tegengaan. Daar is bij de consument bewustwording en gedragsverandering voor nodig. De overheid kan daarbij helpen, maar het bedrijfsleven dient de drijvende kracht te zijn. Of we het hebben over circulaire verdienmodellen of ontwerpstrategieën, ze dragen bij aan het nastreven van een (meer) circulaire economie. Door al bij het ontwikkelen van een product na te denken over zaken als gebruik, verbruik en hergebruik ontstaat circulair ontwerpen en kunnen grote hoeveelheden grondstoffen worden bespaard. Een besparing die hard nodig is om uitputting van fossiele grondstoffen tegen te gaan.

Onlangs publiceerde het CPB dat wij in Nederland amper minder grondstoffen gebruiken dan 10 jaar geleden, terwijl het in 2030 de helft minder moet zijn. Slechts 4% van onze economie is afkomstig van circulaire activiteiten.

Deze week is het de “Week van de circulaire economie”. Een week waarin professionals laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt en waar mensen met interesse van kunnen leren.

Hopelijk weten professionals, mensen met interesse en de overheid uiteindelijk de consument te bereiken en echte gedragsverandering in gang te zetten.