De MVO-Keurmerkcommissie heeft de vernieuwde eisen voor het kalenderjaar 2020 vastgesteld. Deze vernieuwde eisen zullen vanaf 2020 getoetst worden.

Let wel op, mocht u de audit eerder hebben afgesproken, dan zijn de eisen 2019-4 nog van toepassing. Heeft u het verzoek u toch volgens de versie 2020-5 te laten toetsen, schroom dan niet contact op te nemen via info@keurmerknederland.com of even te bellen naar 0183 – 745 070.