Het team van Jos Bakker ontvangt de bekroning op haar MVO-Beleid: het MVO-Keurmerk conform ISO 26000.

Het zijn drukke weken voor de MVO-Keurmerkcommissie. De ene voordracht volgt de andere op en het ene na het andere bedrijf start het traject om het MVO-Keurmerk – ISO 26000 toe te voegen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zal in de toekomst alleen maar van groter belang worden en om greenwashing tegen te gaan is certificering een goede optie. Zo besloot Jos Bakker na stevige uitdieping van haar MVO-Beleid dat het tijd was om de meetlat van de ISO 26000 daar naast te leggen.

De voorbereidingen werden dan ook op korte termijn waargenomen. Onder leiding van Jos Bakker werkten José Quist en Luke Luten het gehele MVO-Beleid uit. Dat Luten in deeltijd Bedrijfskunde studeert mocht daar uiteraard succesvol aan bijdragen. Inspecteur Van de Brug mocht goed uitgewerkte bewijsvoering onder ogen zien en noteerde over de gehele linie van de 3 P’s de nodige scores.

Op het gebied van People worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de organisatie betrokken. Daarnaast wordt over het geheel de duurzame inzetbaarheid van alle personeelsleden vergroot. Het aanbieden van bedrijfsfitness, een speciale bureaustoel en een rugzakstofzuiger maken het werken aangenaam. Een uitgewerkt beleid m.b.t. opleidingen, een carpoolbeleid en het betrekken van de creativiteit van het personeel middels een ideeënbus mochten op goedkeuring rekenen.

Aan de Planetzijde wordt gewerkt aan het terugdringen van de CO-2 uitstoot en Schoonmaakmiddelen worden geselecteerd op EU Ecolabel of Cradle-to-Crade certificering. Toch wil de organisatie dan nog iets verder gaan. Al het oude papier en karton wordt bijvoorbeeld niet weggegooid maar speciaal ingezameld voor ‘Het Vergeten Kind.’ Aan de Profitzijde mocht tenslotte de steun aan maatschappelijke initiatieven blijken en de selectie van MVO-leveranciers.

Inspecteur Van de Brug mocht dan ook een gecompleteerde score optekenen waardoor overgegaan mocht worden tot de uitreiking van het MVO-Keurmerk. Jos Bakker is daarmee de volgende in een grote reeks nieuwe bedrijven die zich MVO-Keurmerkhouder conform ISO 26000 mogen noemen.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van Jos Bakker Schoonmaakbedrijf met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000.

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.josbakker.nl