Dhr. Van Popering (r.) neemt namens MAAZ Cheese B.V. het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst.

In navolging op de urgentie om het MVO-beleid continue te verstevigen en uit te bouwen heeft MAAZ Cheese uit Bodegraven de ISO 26000 toetsing doorlopen. Thom van de Brug onderwierp de organisatie aan de volledige toetsing conform de 3 P’s. Het mocht de opmaat blijken naar een toetsing die terdege was voorbereid vanuit de historie van de het familiebedrijf. Drijvende kracht achter dat MVO-beleid? Een eigen ‘MVO-stuurgroep’ met tal van medewerkers uit de organisatie. Binnen de Keurmerkcommissie mocht dan ook gewag worden gemaakt van een wederkerend staaltje van inzet van MVO-Keurmerkhouders. Eerder zagen we in rapportages bijvoorbeeld een ‘Groene Grondwet’ en een ‘Driemaal P-Piramide’ terug. In theorie gebaseerd en in praktijk gebracht op de u bekende People, Planet en Profitcomponenten.

Het is dan ook een succesvolle combinatie, een MVO-beleid actief gestoeld op een basis die continue aan versteviging en uitbouw van het MVO-beleid werkt. De stuurgroep heeft dan ook in de achterliggende jaren concrete mijlpalen gerealiseerd. Uit installaties wordt warmte en koude teruggewonnen, zonne-energie wordt gebruikt alsmede led-verlichting en inmiddels zijn ruim 100 volwassen bomen aangeplant rond het distributiecentrum.

Daarbij moet opgemerkt worden dat de stuurgroep structureel verder gaat met MVO zodat volgende mijlpalen reeds zichtbaar worden. Met de stuurgroep als effectieve factor staat duurzaamheid dan ook hoog op de agenda. Voor MAAZ Cheese gaat dit verder dan milieu, tevens wordt op People en Profit-zijde concreet MVO in praktijk gebracht. Inspecteur Van de Brug mocht dan ook concluderen dat aan de essentie van ISO 26000 wordt voldaan, wat mocht resulteren in de uitreiking van het MVO-Keurmerk predicaat.

Vanaf deze plaats brengt de Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan directie, medewerkers en relaties van MAAZ Cheese B.V. uit Bodegraven.

Meer informatie via: http://www.maazcheese.nl