Met een prima resultaat heeft Sukses Reclame uit Harderwijk het MVO-Keurmerk – ISO 26000 vastgelegd voor de organisatie. De meer dan 60 jaar bestaande specialist in ontwerpen, produceren, plaatsen en onderhouden van visuele reclame zet daarmee een onderscheidende stap in haar sector. De bekende organisatie uit Harderwijk werd getoetst door Thom van de Brug, die tot een positieve beoordeling kwam.

Het MVO-Keurmerk, geregistreerd bij het Keurmerkregister en handelend onder de Stichting Keurmerk Toezicht is dan ook definitief geregistreerd op naam van Sukses Reclame. De openbare checklist waar het team aan voldeed is in te zien via http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen. De rapportage hiervan is digitaal ten behoeve van de organisatie gearchiveerd in haar eigen online portal, zodat inzage op elk moment mogelijk is. Denk daarbij aan gesprekken met opdrachtgevers, leveranciers, relaties en andere belanghebbenden die de uitvraag naar MVO stellen. Zeker met het oog op dit kalenderjaar een zaak die steeds meer van belang wordt om aan te tonen.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van Sukses Reclame met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Meer informatie via: http:/www.sukses.nl