De derde generatie studenten heeft de ISO 26000 richtlijn nog verder uitgediept: het MVO-Keurmerk is verworven.

Studenten uit Delft en omgeving hebben elk studiejaar de kans om voor één jaar in dienst te treden bij studentenuitzendbureau STUD. Deze studenten zetten zich gedurende dit studiejaar in om medestudenten aan aantrekkelijke werkgevers te koppelen. Het concept is uitstekend bedacht, het rendement wordt namelijk op allerlei creatieve manieren teruggegeven aan de student. Denk aan een PR week, een interesseborrel, maar ook eigen academy-events. Na één jaar studieonderbreking komt het volgende team aan het roer van de organisatie. Op deze wijze dragen meerdere generaties bij aan de uitbouw van studentenuitzendbureau STUD.

De eerste generatie studenten vormden een interne duurzaamheid projectgroep. De toenmalige opbouwende organisatie nam o.l.v. initiator Kievits de uitdaging aan om het MVO-beleid dermate uit te werken zodat de meting conform ISO 26000 mocht slagen. Nu was het echter de beurt aan de derde generatie: een nieuwe toetsing, een nieuwe checklist en een nieuwe inspecteur.

Bestuursleden Kim en Altman mochten als derde generatie een zeer sterk MVO-beleid voorleggen. Inspecteur Van der Werff constateerde dan ook dat de beleidsmatige aanpak, het er continu mee bezig zijn binnen het team en de maandelijkse evaluatie en reflectie stappen aantonen die op versterking en verbetering duiden ten opzichte van eerdere jaren. Met andere woorden, de derde generatie heeft het MVO-beleid nog verder uitgediept, versterkt en aantoonbaar verbeterd. Dit mocht dan ook resulteren in een nog hogere score dan voorgaande jaren. In kalenderjaar 2022 ligt dan ook promotie op de loer als er op vier niveaus wordt getoetst van de ISO 26000 richtlijn. Dat is dan ook te danken aan de vaste basis en ambitieuze aanpak van de meerdere generaties Stud: lange termijn focus op ISO 26000.

Namens de MVO-Keurmerkcommissie worden hierbij de hartelijke felicitaties overgebracht aan Stud Studentenuitzendbureau met het behalen van het MVO-Keurmerk – ISO 26000!

Openbare checklists (2022) inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.stud.nl