Uitreiking van het MVO-Keurmerk aan de directie van Edumar Metaalbewerking: dhr. M. Wijlaars, C. Tielen (initiator) en E. Wijlaars.

De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gesteld van het feit dat de eerste organisatie uit Someren een afdoende score heeft afgelegd op de ISO 26000 norm. Nieuwkomer Edumar Metaalbewerking scoorde evenals Victor & Wijtman bovengemiddeld en laat daarmee de commissie onder leiding van Peter van Duijn versteld staan. De handtekeningen kunnen worden gezet, de definitieve registratie heeft inmiddels plaatsgevonden: Edumar Metaalbewerking mag zich houder noemen van het MVO-Keurmerk – ISO 26000.

De terugkoppeling van deze score zal dan ook op de aanstaande MVO-Keurmerkcommissie vergadering uitgebreid besproken worden. Telefonisch werd het nieuws nog in de avonduren gedeeld, deze score is namelijk feitelijk bijzonder. De initiële MVO-Keurmerkinspectie wordt met name door het MKB als lastig ervaren en vaak worden bij het eerste onderdeel ‘Algemeen’ al punten gemorst. Dat planmatige MVO-Beleid van de organisatie bij 1.3 is namelijk een harde eis. Inspecteurs die een compleet gedefinieerd MVO-Beleid onder ogen zien willen dit helder en eenduidig hebben, van de 4 scorepunten worden er veelal 1 of 2 gemorst.

Het bleek de aftrap waar Edumar al zeer sterk in was, de volle score werd genoteerd. Ongeslagen bleef de organisatie tot ver in het onderdeel People. Adviseur Bogers merkte dan ook op dat Van der Werff een voor hem hoge score afgaf, Van der Werff was echter uiterst pünktlich: ‘de organisatie toonde vaak niet alleen MVO in de praktijk aan, de herkomst ging zelfs terug tot de genen uit ’95, dan kan ik niet anders dan meerdere punten toekennen.’

Deze conclusie werd meermaals bewaardheid wat tot gevolg had dat Edumar zich als organisatie na Algemeen, People & Planet al semi-veilig kon rekenen: de minimale score van 70.0 op de ISO 26000 norm was schier binnen. De organisatie ging echter nog verder, overrulede de wetten van de initiële audit en doorbrak de 80.0-grens waarna de 90.0 grens tevens mocht worden doorbroken. De exacte score is bij Edumar bekend, feit is dat de Keurmerkhouders die dit evenaren op één hand te tellen zijn.

De MVO-Keurmerkcommissie brengt dan ook haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van Edumar Metaalbewerking met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000. Verantwoordelijk met MVO omgaan en zo in de praktijk brengen mag geprezen worden, deze organisatie verdiend dit Keurmerk ten volle.

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via http://www.edumar.nl