Inspecteur De Jong (r.) reikt het MVO-Keurmerk – ISO 26000 na een succesvolle audit uit aan directeur Willems.

De Keurmerkcommissie is op de hoogte gesteld van het feit dat SMB Willems uit Arnhem succesvol de toetsing van het MVO-Keurmerk heeft doorlopen. Inspecteur de Jong legde de checklist 2022-7 voor waarbij de organisatie de nodige progressie aan het licht bracht. De inspectie mocht dan ook resulteren in verhoging van het niveau van het MVO-Keurmerk. SMB Willems zet daarmee de trend voort van organisaties die opgaan voor een hoger niveau van de ISO 26000 richtlijn.

Op verscheidene deelgebieden boekte de organisatie dan ook progressie op de 3 P’s. Hierbij viel de brede bijdrage aan maatschappelijke initiatieven op en de succesvolle samenwerkingen t.a.v. social return. Inspecteur De Jong mocht een kwaliteitsbeleid onder ogen zien dat continue stuurt op de verscheidene P’s. De commissie ziet geregeld sterke uitgangspunten als voorbeeld van organisaties langskomen. SMB Willems is hier tevens ver mee begaand door MVO in de praktijk te brengen met de linies ‘Groen’, ‘Groen en doen’ en ‘Groen en terugdoen.’ Het is een aanrader om dit breed scala aan MVO eens via de site te bestuderen. SMB Willems kiest er namelijk bewust voor om een gedegen MVO-beleid te communiceren middels haar website.

De MVO-Keurmerkcommissie brengt dan ook haar hartelijke felicitaties over aan de organisatie SMB Willems met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.smbwillems.nl/mvo