Schoonmaakbedrijf Haagsehof uit Rijswijk heeft met succes het MVO-Keurmerk – ISO 26000 mogen vastleggen voor de organisatie. Het zeer uitgebreide MVO-beleid dat via de website van Haagsehof inzichtelijk is heeft daarmee een mooie bekroning gekregen. Aandacht voor de SDG’s, verlaging CO-2 voetafdruk, opleidingsbeleid, doorgroeimogelijkheden, energiebesparende maatregelen en bovenal een gestructureerd doorvoeren van MVO over meerdere jaren mocht tot de verbeelding spreken. Voor Haagsehof reden om dit te verankeren in het systeem van het MVO-Keurmerk – ISO 26000. En, met succes!

Auditor Gerard van der Werff concludeerde als volgt: ‘Het MVO-beleid van het bedrijf is vastgelegd in het MVO-Sturingsdocument dat in januari 2023 is geactualiseerd. Op alle gebieden zijn de afgelopen periode stappen gezet. Introductie van een ‘social visit’ op locatie met medewerkers is een voorbeeld hoe ‘goed werkgeverschap’ wordt ingevuld. De aandacht voor het besparen van energie en uitstoot is aantoonbaar toegenomen. Bij klanten wordt gekeken naar afvalinzameling en afvalverwerking om waar mogelijk te optimaliseren. Een grotere interne bewustwording bij het kiezen van leveranciers die ook bewust maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de doelstellingen voor de komende periode’.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van Haagsehof met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http:/www.haagsehof.nl/mvo.html