Eigenaren Raymond en Sebastiaan vieren succes: het MVO-Keurmerk – ISO 26000 is verworven!

De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gebracht van het feit dat Schoon Westland uit Naaldwijk succesvol de ISO 26000 toetsing heeft doorlopen. Voor een eerste toetsing werd een riante score neergezet waarbij de review van Peter van Duijn en de gehele commissie een formaliteit bleek. De handtekeningen zijn gezet en de registratie is definitief: Schoon Westland mag zich MVO-Keurmerkhouder conform ISO 26000 noemen. Een knappe prestatie voor de jonge organisatie:

Hier ging namelijk een lange voorbereiding alsmede een uitgebreide inspectie aan vooraf. Schoon Westland is ontstaan uit een fusie van twee schoonmaakbedrijven wat resulteerde in het feit dat de directie veel aandacht moest besteden aan het overbrengen van haar visie op de werkvloer. Individuele gesprekken, het personeelshandboek, metingen en kwaliteit vormden de basis.

Dit omzetten naar de praktijk wordt door Schoon Westland ‘omzetten naar duurzame prestaties en relaties’ genoemd. En juist daar zag inspecteur Van der Werff het MVO-beleid van de organisatie uitgediept. Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. Niet enkel een losse kreet zoals zovele organisaties, maar ook echt omzetten in praktisch bewijsbare uitvoering over de gehele linie van de 3 P’s. Zodat MVO geen losse zaak, maar een overstijgende zaak van de gehele organisatie wordt.

Een opgezette samenwerking met Patijnenburg mocht zodoende resulteren in het feit dat zowel mensen met een beperking als migranten succesvol worden ingezet. Zogenoemde ‘social talks’ worden systematisch met het personeel gehouden, bijgehouden, maar ook voorzien van een opleidingswens, waar mogelijk helpt Schoon Westland haar personeel verder op de arbeidsladder.

Op het gebied van Planet bleek de CO-2 voetafdruk een voorbeeld voor de facilitaire sector. De uitstoot ligt behoorlijk onder het branchegemiddelde, en uiteraard dragen daar maatregelen zoals zonnepanelen aan bij. Om daar nog wat moois aan toe te voegen. Het selecteren van lokale bedrijven om duurzaam in te kopen is voorzien van een mooie alliteratie: ‘Westland werkt met Westland.’

Een hoge score naar aanleiding van een tevredenheidsonderzoek na de fusie, de steun aan maatschappelijke initiatieven en verdere zaken op het onderdeel Profit mochten de score completeren. Het MVO-Keurmerk is voor Raymond, Sebastiaan en het gehele team van (Schoon) Westland meer dan verdiend!

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van Schoon Westland met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000.

Openbare checklist inzien: https://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen/

Meer informatie via: http://www.schoonwestland.nl