Namens directie ontvangen Nancy en Richard het MVO-Keurmerk – ISO 26000 predicaat.

De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gebracht van een uitzonderlijke score conform de checklist 2021-6 van de ISO 26000 meetlat. Bakkerij Remmerswaal uit Schiedam oversteeg het gemiddelde met een score van grote marge. Van der Werff die als inspecteur de honneurs waarnam mocht dan ook zijn lof en respect overbrengen. Waar legio organisaties MVO slechts ten dele langs de ISO 26000 meetlat kunnen aantonen bleek dit voor Remmerswaal bijzonder goed te doen. Het MVO-DNA gaat dan ook zo ver dat het groteske vormen aanneemt en recht heeft op het MVO-Keurmerk – ISO 26000.

De MVO-Keurmerkcommissie mocht dan ook onder leiding van Duijn de volgende uitslag van Van der Werff onder ogen zien: De 3 P’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden door de ambachtelijke Bakkerij Remmerswaal toegepast in de gehele bedrijfsvoering. Goed werkgeverschap is een vanzelfsprekendheid, maar ook bij productontwikkeling wordt gedacht aan gezondheid, die van de consument. Het zelf ontwikkelde eiwitrijk brood is hiervan een voorbeeld. Ook leveranciers worden gestimuleerd duurzaam en innovatief te ondernemen. Dit wordt vastgelegd conform het FSSC 22000 managementsysteem. Het bedrijf, dat dit jaar 75 jaar bestaat, verdient met deze leiding het MVO-Keurmerk ten volle.

De derde generatie Remmerswaal mag dan ook wederom het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst nemen. Waarbij de complimenten van de Keurmerkcommissie worden overgebracht voor de vindingrijke ontwikkelingen tijdens de COVID-19 crisis. Voor de complete rapportage verwijzen wij u graag naar Bakkerij Remmerswaal zelf, de organisatie heeft dit uitgebreide document t.b.v. interne en externe expertise vanzelfsprekend ontvangen. Over de gehele linie van de 3P’s is hier de officiële beoordeling op toegepast en inzichtelijk aantoonbaar gemaakt.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van Bakkerij Remmerswaal met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000.

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.bakkerijremmerswaal.nl