De nieuwe generatie Rowinkel poseert met het verworven MVO-Keurmerk – ISO 26000.

Met een klasse beoordeling heeft de nieuwe generatie van het familiebedrijf Rowinkel het MVO-Keurmerk – ISO 26000 mogen vastleggen voor de organisatie. De facilitair dienstverlener uit het mkb timmert sedert ’88 aan de weg en wordt sinds 2022 geleid door de dochters Rowinkel. Vanuit de kernwaarden kwaliteit, toegankelijkheid en proactiviteit wordt de markt dan ook al meer dan 35 jaar bediend. Na een zeer geslaagde audit over de ISO 26000 richtlijn mocht auditor Thom van de Brug overgaan tot uitreiking van het Keurmerkpredicaat dat inmiddels door meer dan 120 organisaties wordt gedragen.

Het MVO-Keurmerk, geregistreerd bij het Keurmerkregister en handelend onder de Stichting Keurmerk Toezicht is definitief geregistreerd op naam van de organisatie. De openbare checklist waar het team aan voldeed is in te zien via http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen. De rapportage hiervan wordt digitaal ten behoeve van de organisatie gearchiveerd in haar eigen online portal, zodat inzage op elk moment mogelijk is. Denk daarbij aan gesprekken met opdrachtgevers, leveranciers, relaties en andere belanghebbenden die de uitvraag naar MVO stellen. Zeker met het oog op dit kalenderjaar een zaak die steeds meer van belang wordt om aan te tonen. Rowinkel loopt alvast voorop in Alkmaar!

Het MVO-Keurmerk ervaart een toename van (bewinds)personen, gemeentes en (semi)overheidsinstanties die contact opnemen met Keurmerk Nederland om te controleren of een organisatie daadwerkelijk in bezit is van het MVO-Keurmerk – ISO 26000. Dit is niet langer vereist, u kunt dit zelf proactief checken via de volledig vernieuwde website van het Keurmerkregister.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van Rowinkel Schoonmaak met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Meer informatie via: http:/www.rowinkel.nl