Rescue 3000 en PAX Winkel uit Dronten hebben het MVO-Keurmerk – ISO 26000 vast mogen leggen voor de organisatie. Uit stad en land vinden veeleisende hulpverleners sinds 1995 hun weg naar het vooraanstaande bedrijf. Met MVO hoog in het vaandel behoren inmiddels ook bekende ziekenhuizen tot de klantenkring van de specialisten. Auditor Marcel de Jong legde dan ook twee MVO-Keurmerk – ISO 26000 toetsingen voor, waarna met goed resultaat vastlegging definitief werd.

De openbare checklist waar aan voldaan werd is in te zien via http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen. De rapportage hiervan wordt digitaal ten behoeve van elke organisatie gearchiveerd in haar eigen online portal, zodat inzage op elk moment mogelijk is. Daarnaast heeft elk aangesloten bedrijf in geval van controle de optie een gelijkwaardigheidsdocument op te vragen dat afdoende onderbouwing geeft. Denk daarbij aan gesprekken met opdrachtgevers, leveranciers, relaties en andere belanghebbenden die de uitvraag naar MVO stellen. Zeker met het oog op dit kalenderjaar een zaak die steeds meer van belang wordt om aan te tonen.

Het MVO-Keurmerk ervaart een toename van (bewinds)personen, gemeentes en (semi)overheidsinstanties die contact opnemen met Keurmerk Nederland om te controleren of een organisatie daadwerkelijk in bezit is van het MVO-Keurmerk. Dit is niet langer vereist, u kunt dit zelf proactief checken via de volledig vernieuwde website van het Keurmerkregister.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan dhr. Noordzij en zijn team met het behalen van het MVO-Keurmerk!