Na een overtuigende audit mag het MVO-Keurmerk in ontvangst genomen worden.

De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gesteld van het feit dat Rescue 3000 en Pax winkel uit Dronten het MVO-Keurmerk hebben verworven. Dhr. Noordzij mag zodoende gebruik gaan maken van de MVO-Certificering en de uitgebreide rapportage die het MVO-Keurmerk – ISO 26000 ter beschikking stelt.

Rescue 3000 brengt een mooie geschiedenis met zich mee. Bij de ontwikkeling van het MVO-Keurmerk was dhr. Noordzij van de eerste tien inspecties die gepland werden de allereerste organisatie. Op naam van Rescue werd zo’n 2,5 jaar geleden dan ook het certificaatnummer eindigend op 001 verstrekt.

Enerzijds voor de MVO-Keurmerkcommissie een korte geschiedenis, anderzijds een lange geschiedenis nu het aantal inspecties in verscheidene branches toeneemt. Rescue mag zich tot de early believers rekenen die in het MVO-Keurmerk het gewenste alternatief zagen voor het MKB als MVO-certificering.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van Rescue 3000 en PAX winkel met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000.

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.rescue3000.nl & http://www.paxwinkel.nl