Namens Reclame Sukses neemt Edwin (l.) het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst.

Wederom is het MVO-Keurmerk – ISO 26000 uitgereikt binnen een nieuwe sector. Reclame Sukses uit Harderwijk mocht na een geslaagde ISO 26000 toetsing het 109e MVO-Keurmerk in ontvangst nemen. De organisatie komt hiermee in bezit van de certificering die in de toekomst bedrijven op voorsprong zal zetten bij de verplichting betreffende CSRD. Inmiddels zijn liefst 8 organisaties uit o.a. nieuwe sectoren voorbereidingen op de MVO-Keurmerktoetsing aan het treffen, daarnaast zal voor het zomerreces de 110e MVO-Keurmerkhouder bij resultaat gecertificeerd worden. Voor de Stichting Keurmerk Toezicht betreft het straks het laatste nieuws als de officiële openingsvergadering op 1 juni 2023 wordt gehouden. Maar de grootste eer is vandaag aan Reclame Sukses, de eerste MVO-Keurmerkhouder uit Harderwijk.

Gedurende een langere tijdspanne stelde Reclame Sukses zich ten doel om de ISO 26000 zo goed mogelijk te implementeren. Adviezen en handvatten werden ingewonnen en een pre-audit bereidde de weg naar certificering voor. Daarbij kwam dat Reclame Sukses de bijkomstigheid van eerste MVO-Keurmerkhouder uit Harderwijk wilde vastleggen. Het geïmplementeerde MVO-beleid moest dan ook in praktijk worden gebracht om bewijsvoering voor de toetsing te verzamelen en te laten verifiëren. Het afgelopen halfjaar werd dit steeds meer praktijk bij Sukses Reclame waardoor de MVO-Keurmerktoetsing in het vizier kwam. De beslissing werd dan ook pijlsnel genomen en auditor Van de Brug mocht een afdoende score noteren. De rapportage behouden we voor aan Reclame Sukses, maar de felicitaties gaan van harte naar het gehele team van Edwin met het behalen van het eerste MVO-Keurmerk – ISO 26000 in Harderwijk!

Toelichting MVO-Keurmerkcommissie

Allereerst brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van Reclame Sukses met het behalen van het MVO-Keurmerk.

De MVO-Keurmerkcommissie werkt aan voortdurende versterking van de positionering van het MVO-Keurmerk. Contacten met Rijksoverheid, aansluiting van gerenommeerde organisaties en uitbouw naar meer dan 100 bedrijven dragen bij aan de volgende stap die gezet gaat worden. In een vorig kalenderjaar is het volgende ontwikkelpunt doorgevoerd die wij vanaf nu onderstaand bij elke uitreiking toelichten.

Het MVO-Keurmerk staat met ingang van 08-05-2023 onder toezicht van de Stichting Keurmerk Toezicht. Medio juni wordt verdere informatie vrijgegeven over het onderbrengen van het MVO-Keurmerk bij deze Stichting. Tenslotte betreft dit de laatste toetsing voor de officiële openingsvergadering en introductie van de Stichting Keurmerk Toezicht op 1 juni 2023.