Van Dronten en Barendrecht vervolgt de MVO route zich naar Rijswijk. Hier ontving PH Schoonmaak inspecteur Marcel de Jong om de inspectie conform het MVO-Keurmerk – ISO 26000 uit te voeren. De facilitair dienstverlener uit het mkb segment mocht in bezit komen van het predicaat, de rapportage en registratie van het MVO-Keurmerk dat inmiddels in bezit is van meer dan 120 bedrijven door heel Nederland. PH Schoonmaak loopt op de muziek vooruit, in de kielzog van toekenning van het MVO-Keurmerk vertrekken inspecteurs naar Biddinghuizen, Maurik en Schiedam.

De openbare checklist waar PH Schoonmaak aan voldeed is in te zien via http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen. De rapportage hiervan wordt digitaal ten behoeve van de organisatie gearchiveerd in haar eigen online portal, zodat inzage op elk moment mogelijk is. Daarnaast heeft elk aangesloten bedrijf in geval van controle de optie een gelijkwaardigheidsdocument op te vragen dat afdoende onderbouwing geeft. Denk daarbij aan gesprekken met opdrachtgevers, leveranciers, relaties en andere belanghebbenden die de uitvraag naar MVO stellen. Zeker met het oog op dit kalenderjaar een zaak die steeds meer van belang wordt om aan te tonen.

Het MVO-Keurmerk ervaart een toename van (bewinds)personen, gemeentes en (semi)overheidsinstanties die contact opnemen met Keurmerk Nederland om te controleren of een organisatie daadwerkelijk in bezit is van het MVO-Keurmerk. Dit is niet langer vereist, u kunt dit zelf proactief checken via de volledig vernieuwde website van het Keurmerkregister.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van PH Schoonmaak met het behalen van het MVO-Keurmerk!