Namens Willems Boven-Leeuwen nemen dhr. Van Dinteren en dhr. Vrijaldenhoven het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst uit handen van inspecteur Van der Werff (r.).

Organisatie Willems Boven-Leeuwen uit het gelijknamige Boven-Leeuwen heeft de audit van het MVO-Keurmerk – ISO 26000 succesvol doorlopen. De constructieve partner in metaal voegt daarmee een bekroning toe van jarenlang ingezet en versterkt MVO-beleid. Willems Boven-Leeuwen gaat daarbij uit van een belangrijk en sterk uitgangspunt: op het terrein van duurzaam ondernemen wil de organisatie een inspiratiebron zijn voor klanten, medewerkers en de maatschappelijke omgeving. Inspecteur Van der Werff werd dan ook ontvangen om voor het eerst de ISO 26000 toetsing van het MVO-Keurmerk te doorlopen. Het mocht leiden tot afgifte van het predicaat en haar uitgebreide ISO 26000 rapportage.

Als conclusie oordeelde Van der Werff als volgt: ‘Willems heeft altijd geloofd in de cruciale rol van MVO bij het creëren van een duurzaam en ethisch verantwoord beleid. Een stichtingsbestuur, naar wens van de familie Willems, ziet toe op borging van het gedachtegoed. Het bedrijf geeft op vele manieren invulling aan goed werkgeverschap. Het winnen van de inclusieve werkgeversprijs in 2022 is een voorbeeld van het positieve beeld. Milieutechnisch is het bedrijf energieneutraal door gebruik van 2000 zonnepanelen sinds 2019. Het beleid is gericht op verdere uitbreiding van zonnepanelen en terugdringen van uitstoot. Een portfolio van vele producten in diverse segmenten en breed klantenbestand en innovatie kan het bedrijf als crisisbestendig worden aangemerkt. Stakeholders zijn positief over Willems Boven-Leeuwen. Het MVO-Keurmerk wordt terecht toegekend’.

De MVO-Keurmerkcommissie breng hierbij haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van Willems Boven-Leeuwen met deze mooie prestatie.

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http:/www.willems.nl