Afbeelding ter illustratie 14-09-2018 – 14-09-2023.

In een kort verleden werd op een bewolkte vrijdagmiddag dan eindelijk het startschot gegeven: het MVO-Keurmerk werd officieel opgericht. Wat voorafging waren jaren van onderzoek, pilot inspecties, het inrichten van benodigde protocollen, reglementen, het organiseren van de Keurmerkcommissie en het onderbrengen van het Keurmerk bij de RvT (nu Stichting Keurmerk Toezicht, red). In herinnering staat bij de (toenmalige) betrokkenen nog steeds de opmerking: ‘En over hoeveel bedrijven praten we dan?’ Het antwoord was van een totaal andere dimensie, bij haar introductie waren er nog geen 10 dragende bedrijven. Na turbulente jaren vol ontwikkelingen staat het MVO-Keurmerk straks op 14 september voor haar houten jubileum, en als het zo doorgaat wordt het tinnen jubileum nog meer bijzonder.

Waar het vandaan kwam

De jaren van voorbereidingen waren niet voor niets geweest. Er waren een paar bedrijven die bewust voor het MVO-Keurmerk wilden gaan, zij hadden in het verleden al meermaals van zich laten horen. In 2018, maar ook in 2023, hebben mkb organisaties nog steeds te maken met de eis naar een MVO certificering die te hoog wordt ingestoken qua tarief. Dit terwijl deze organisaties wel degelijk werk maken van een aantoonbaar sterk MVO-beleid.

Er was nog geen echt logo

Die eerste maanden was er nog geen echt logo, in het prille begin werden de eerste vijf deelnemers voorzien van onderstaand merkteken. Hoe anders is dat anno 2023.

Het beeldmerk wat duidelijk maakt dat het MVO-Keurmerk als piepklein initiatief begon, er moest nog een echt logo komen.

Er kwam een logo, al waren niet alle commissieleden daar trots op. De kleine groep commissieleden, de paar inspecteurs (slechts drie!) en het nihile draagvlak maakten dat er niet zoveel mogelijk was. Het begin was zelfs zo klein dat er in de regio Zeeland geen inspecteur of inspectrice beschikbaar was. In dat kleine begin lag ook een geluk, bijna geen enkele organisatie sloot nog aan, het eerste bedrijf uit Zeeland zou in 2020 volgen toen het MVO-Keurmerk in een stormachtige versnelling door het COVID-19 tijdperk tot stilstand kwam. De vacature voor regio Zeeland was toen inmiddels ingevuld tot opluchting van de commissieleden.

Het logo dat al vlot in 2018 werd geïntroduceerd.

Het vervolg

Het MVO-Keurmerk sloeg aan, al was het begin enorm moeilijk. In 2019 werd vooruitgang geboekt naar zo’n 22 MVO-Keurmerkbedrijven en in 2020 werd het 50e MVO-Keurmerk reeds uitgereikt. Het logo werd vernieuwd, gerenommeerde organisaties sloten aan, de eerste aanbesteding werd gewonnen, de RIS onderzocht het MVO-Keurmerk en zo zijn er vele ontwikkelingen geweest. Het vervolg is echter ook dat het verleden niet wordt vergeten, een pril begin, een kleine commissie, slechts drie inspecteurs en slechts een klein draagvlak.

Op 14 september hoopt het 5-jarige jubileum gepast vormgegeven te worden. Het MVO-Keurmerk staat inmiddels aan de vooravond van een draagvlak van 120 organisaties, verdere implementatie van CSRD componenten en een reeks nieuwe toetsingen in verscheidene sectoren. Nu MVO in steeds meer sectoren uitdrukkelijk in de verscheidene bedrijfsketens wordt voorgelegd als eis vraagt dat om een vervolg op een niveau dat reeds is ingezet. Het MVO-Keurmerk is definitief ondergebracht bij de Stichting Keurmerk Toezicht, zodat het predicaat in de toekomst steeds meer als instrument zal worden gezien dat staat voor aantoonbaar vooroplopend MVO-beleid van haar dragers. En juist daartoe hoort het te dienen, een statusvol predicaat wat haar dragers sterker maakt.