Inspecteur Lambert Scherrenburg (l.) geeft het MVO-Keurmerk – ISO 26000 af aan Duurzaam Afvalbeheer Zeeland.

De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gesteld van het feit dat Duurzaam Afvalbeer Zeeland succesvol gecertificeerd is met het MVO-Keurmerk. Inspecteur Scherrenburg legde de MVO-identiteit succesvol langs de meetlat van de ISO 26000. Dientengevolge mag de specialist in ompakken, omslag en catalyst-handling zich MVO-Keurmerkhouder noemen.

DAZ (voluit Duurzaam Afvalbeheer Zeeland BV) is inmiddels ruim 10 jaar actief op het gebied van afvallogistiek, inzameling en bewerking van (bedrijfs)afvalstoffen. Daarnaast worden een aantal logistieke diensten aangeboden op het gebied van ompakken, overpakken, opslaan en opbulken van korrelvormige producten zoals granulaten, catalysatoren en aanverwante (grond)stoffen. In de achterliggende periode zijn de opslagfaciliteiten uitgebreid naar 10000 m2 overdekte opslag, en beschikt de organisatie over tal van handlingsfaciliteiten. De wensen van de klant ten aanzien van verpakkingsvorm, tijdsduur van opslag, of wijze van transport staan hierbij structureel centraal. Sinds eind 2016 beschikt D.A.Z. over een eigen geijkte weegbrug van 60 ton. Ook voor de opslag van verpakte ADR goederen kunt u bij hen terecht, D.A.Z. beschikt over een PGS-15 opslagvoorziening van 300 m2.

Qua MVO-Beleid mocht Scherrenburg dan ook constateren dat de organisatie toonaangevend te werk gaat. D.A.Z. toont niet alleen aan dat zij net als andere bedrijven maatschappelijke initiatieven steunt, maar laat ook zien wat dat percentage is, en of dat percentage reëel is. D.A.Z. neemt de term ‘support your locals’ serieus en ruimt bij de klant niet alleen afval op omdat het haar werk is, D.A.Z. gaat verder en voorkomt überhaupt dat de klant afval creëert. Dat fruitmandje in de kantine is leuk, maar durf je verder te gaan door een medewerker ook op te roepen serieus te leven? En hoe hou je dit in balans, tot hoever zit MVO in de genen? Duurzaam Afvalbeheer Zeeland liet zien hierop verder te gaan, de verdieping op een juiste manier toe te passen. De verdieping conform ISO 26000. We willen hierbij Verolme beheer, waar de bedrijven D.A.Z., Biovero en Verolme Multi-Terminals onder vallen dan ook van harte feliciteren met het behalen van het MVO-Keurmerk!