Als volgende stap in de gestaag volgende ontwikkelingen pakt het MVO-Keurmerk verder door. Na onderbrengen van het MVO-Keurmerk bij de Stichting Keurmerk Toezicht zal tevens het individu binnen de organisatie erkenning mogen verkrijgen. Dit houdt in dat de dragende kracht achter het bedrijf dat het MVO-Keurmerk verwerft hiervoor een persoonscertificatie kan aanvragen. De persoonscertificatie verkrijgt het individu op aanvraag en mag benut worden op het curriculum vitae van de persoon. Onderzoek hiernaar liep reeds vanaf medio 2022, over de termijn kwam echter lang geen witte rook. Na wederom een serie audits mag het besluit definitief zijn.

De persoonscertificatie is één jaar geldig in verband met de gestaag wijzigende ontwikkelingen rond komende wet- en regelgeving betreffende CSRD en de ISO 26000 richtlijn. Daarnaast komt enkel één individuele dragende kracht in aanmerking om de persoonscertificatie op te vragen. Inspecteurs dienen vooraf van de aanvraag op de hoogte te zijn en verantwoording af te leggen betreffende de contactpersoon. Een apart register betreffende persoonscertificatie zal worden geopend. In verband met een strikte scheiding zal verder geen grote ruchtbaarheid gegeven worden aan de persoonscertificaties. Wel staat het vrij referenties op te vragen voor (toekomstige) werkgevers van deze dragende collega’s. Uiteraard in overeenstemming met het individu én bedrijf. Persoonscertificaties worden tenslotte niet verplicht en een vrijblijvende mogelijkheid om tegemoet te komen aan de vele vragen vanuit de markt naar deze erkenning die op zijn plaats is. De checklist persoonscertificatie blijft voorbehouden aan Keurmerk Nederland, maar is opvraagbaar voor het individu.