Een greep uit een aantal MVO-Keurmerkuitreikingen uit de afgelopen jaren.

Het zat er al een tijdje aan te komen, de nieuwe mijlpaal van het nog jonge MVO-Keurmerk. Als initiatief pas in 2018 gestart, maar inmiddels al uitgereikt in binnen- en buitenland. Enkele recente aanmeldingen hebben geresulteerd in het uitzien naar een prachtige stap: de 50e MVO-Keurmerkhouder.

De MVO-Keurmerkcommissie mocht o.l.v. Peter van Duijn aanmeldingen uit verschillende sectoren ontvangen, wat de waarschijnlijke stijging teweegbrengt. De bedrijven staan er goed voor, maar pas na de audit kan gezegd worden of zij in aanmerking komen voor het MVO-Keurmerkpredicaat conform de internationale ISO 26000 norm.

Voorzitter Peter van Duijn riep op tot gepast enthousiasme: ‘het MVO-Keurmerk is idealistisch, uitbreiding past daarbij, de essentie moet echter ten alle tijde hetzelfde blijven: bedrijven die het MVO-Keurmerk dragen werken bewust aan het goed doorgeven van de wereld aan de volgende generatie. Rest ons nog toe te voegen dat het MVO-Keurmerk zodoende onder een steeds bredere palet van bedrijven wordt uitgereikt, en hoe breder deze collectie is, hoe zichtbaarder het MVO-Keurmerk conform de internationale MVO-norm wordt!

Openbare checklist conform ISO 26000 inzien: http://www.keurmerkmvo.nl/keurmerkeisen/