Greengiving uit Barneveld heeft na een gedegen voorbereiding de audit van het MVO-Keurmerk doorlopen. Het hele middagdeel werd in beslag genomen door een inspectie die maar liefst bijna vier uur duurde. Wat begon met een vlotte aftrap kwam al gauw op inspectiepunten uit waarbij Greengiving op verschillende onderdelen een prima bewijs kon overleggen.

Als voorbeeld nemen we toetsvraag 2.3: de bewijsvoeringsvraag of maatschappelijk kwetsbaren met een afstand tot de arbeidsmarkt actief worden betrokken of ingezet. Maar ook of hier een beleid op is geformuleerd of uitgedragen. Het inzetten van een SW-Onderneming voor de uitbesteding van inpakwerk is een deelantwoord. Het in dienst nemen van een persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt is ook een deelantwoord. Een andere samenwerking met een SW-onderneming is ten derde een onderbouwing. Op deze wijze kon Greengiving uitvoerige bewijzen van het MVO-beleid in de praktijk overleggen.

Met een sterke score werd zodoende de kwalificering voor het MVO-Keurmerk conform de ISO 26000 norm bereikt. We willen hierbij Florus, management en medewerkers van harte feliciteren met het behalen van het MVO-Keurmerk!

Verdere info over dit MVO-bedrijf via www.greengiving.nl