Namens Network Team Leusden nemen Dhr. van Loenen en Van Beek het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst.

Network Team Leusden heeft de eerste inspectie van het MVO-Keurmerk – ISO 26000 doorlopen. Het bedrijf is dé leverancier van certificeerbare, veilige CAT-netwerkaansluiting en de daarbij behorende componenten. Voor de niet bekende lezer, welbekende opdrachtgevers als Albert Heijn, Aldi en McDonalds hebben behoefte aan de realisatie van gecertificeerde infra-datastructuur voor bijvoorbeeld de Point of Sales, bestelzuilen, handscanners, weegschalen en toegangspoorten. De niche-organisatie uit Leusden neemt deze zorg uit handen over vier componenten: Network & Services, Retailservices & IMACD, IT Workplace Solutions en Beheer, training & personeelsservices. Met reeds meer dan 25 jaar ervaring heeft Network Team Leusden dan ook al meer dan 1.000 certificeerbare CAT-netwerken geleverd.

Voor wie het ontgaan is, met de invoering van CSRD in diverse bedrijfsketens per 01-01-2024 nam Network Team Leusden dan ook het initiatief om voorop te lopen in haar sector. Met benodigde ijver en implementatie werd werk gemaakt van het voldoen aan de eisen van de ISO 26000 richtlijn. Met een duidelijk doel voor ogen, als straks de sector haar verschuivingen kent en de vraag verder doorwerkt in de keten naar implementatie van MVO, dan kan de partner van gevestigde organisaties haar voorsprong benutten.

Inspectrice Vink concludeerde dan ook als volgt: ‘Network Team Leusden B.V. is zich er van bewust dat een passend MVO beleid van steeds groter belang wordt en zij wil dit ook voeren. De basis voor een MVO-beleid is gelegd. De organisatie heeft verscheidene stappen gezet en heeft uit te voeren stappen op de planning staan. Zo wordt het afval netjes gescheiden, teruggedrongen door hergebruik, maken zij van een deel van het pand gebruik van LED-verlichting en zijn zij voornemens medio oktober zonnepanelen te plaatsen. Personeel van dit bedrijf weet duidelijk wat zij kunnen verwachten als zij een functie aannemen en wat van hen verwacht wordt. Er is ruimte voor ontplooiing en eigen initiatief. Van hieruit is de basis gelegd om vervolgstappen te gaan nemen. De CO2voetafdruk wordt in kaart gebracht en er worden duidelijke MVO doelen gesteld. Hierin kunnen zij ook het personeel betrekken. Concluderend is de organisatie geslaagd voor het Basic MVO-Keurmerk’.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van Vandersterre met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.networkteam.nl