Als gevolg van de komende wetgeving betreffende CSRD maakt het MVO-Keurmerk in tempo haar stappen door. Een update over de laatste maanden is dan ook op zijn plaats. In combinatie met het aanstaande onderbrengen van het MVO-Keurmerk bij de Stichting Keurmerk Toezicht wordt een steeds sterkere positionering merkbaar.

Het achterliggende halfjaar zijn de volgende nieuwe sectoren toegevoegd:

1. De eerste specialist in boomverzorging.

2. Het eerste aantal bouwbedrijven.

3. De eerste scheepswerf.

4. Het eerste bureau voor schadevaststelling en taxaties.

5. De eerste organisatie in schoonmaakopleidingen.

De verscheidenheid van het MVO-Keurmerk neemt zodoende zienderogen toe. De MVO-Keurmerkcommissie kijkt alvast uit naar de verdere professionalisering waarbij het MVO-Keurmerk definitief ondergebracht wordt bij de Stichting Keurmerk Toezicht. Voortaan zullen alle MVO-Keurmerkcertificaten voorzien worden van dit waarmerk waarmee tegemoet gekomen wordt aan de wens van stakeholders, gemeentes en allerhande relaties die deze positionering als premise zien. Het tegemoet komen aan deze wens zal dan ook bijdragen aan erkenning van het MVO-Keurmerk door steeds meer opdrachtgevers in diverse bedrijfsketens.

Waarmerk van de Stichting Keurmerk Toezicht.