Namens FVH Facility neemt mevr. Van Vliet het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst.

Facilitair dienstverlener FVH Facility uit Moordrecht heeft het MVO-Keurmerk – ISO 26000 succesvol toegevoegd aan de organisatie. Het MVO-beleid van de organisatie gaat daarbij uit van een vertaling van de 3 P’s naar 5 pijlers. Zo wordt duurzame dienstverlening, inkoop, personeelsbeleid, energie en mobiliteit uitgewerkt in een succesvolle MVO-structuur. Zo worden jaarlijks verdere implementaties van MVO in de praktijk gebracht. 

Inspecteur Van der Werff concludeerde dan ook als volgt: ‘De leiding van het bedrijf heeft sinds de vorige toetsing stappen gezet op het gebied van optimaliseren van proces en structuur. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de wijze waarop aandacht wordt besteed aan het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Als gerespecteerde dienstverlener van o.a. grote vastgoedsfondsen is de organisatie continu op zoek naar innovaties op gebied van schoonmaken en terugdringen van afval en uitstoot. Samen met de invulling die gegeven wordt aan “goed werkgeverschap” zorgt dit voor een terechte verlenging van het MVO-Keurmerk.’

De MVO-Keurmerkcommissie brengt hierbij haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van FVH Facility met het behalen van dit mooie resultaat!