Het MVO-Keurmerk hoopt in een inspiratiemagazine van MVO-Keurmerkhouder Greengiving te verschijnen in een oplage van 8.000 exemplaren. Er hoopt stil te worden gestaan bij de betekenis van een MVO-Beleid en de wijze van toetsing van het MVO-Keurmerk bij potentiële Keurmerkhouders. Zo wordt het MVO-gedachtegoed nog meer verspreid, een mooi initiatief!