Namens MAAZ Cheese nemen dhr. Van Popering en mevr. Van der Weij het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst.

De totaalleverancier van Europeze kazen, MAAZ Cheese heeft haar MVO inspanningen langs de ISO 26000 lat gelegd. Vanuit de historie van de organisatie beschikt MAAZ over een eigen MVO-stuurgroep zodat MVO blijvend en uitbreidend in praktijk wordt gebracht. Het reikte auditor Gerard van der Werff de juiste bewijsvoering aan om scores te noteren die duiden op een vooroplopende positie betreffende MVO. 

De ISO 26000 rapportage kende de volgende conclusie: ‘De doelstelling van MAAZ Cheese is als vooraanstaande onafhankelijke en innovatieve dienstverlener binnen kaas diensten te leveren met zo minimaal mogelijke impact voor mens en milieu. Aan de hand van kernthema’s zijn doelstellingen bepaald en wordt invulling gegeven aan het MVO-beleid. Het bedrijf geeft aantoonbaar invulling aan goed werkgeverschap en heeft hierdoor een goede naam in de regio. Middels ketensamenwerkingen en grondstofselectie wordt een actief beleid gevoerd op een verduurzaamde voedselketen. Samen met afnemers wordt gewerkt aan extra verduurzaming van producten en verpakkingen. Het bedrijf presteert hierbij significant beter dan de concurrentie. Dit uit zich ook in een volledig verklaarbare toekenning van een hogere score van de MVO-Keurmerktoetsing’.

Meer informatie via: http://www.maazcheese.nl

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen