Impressie van de (toen pas) 35e MVO-Keurmerkuitreiking medio 2020.

De mijlpaal van 100 MVO-Keurmerkhouders komt voor stakeholders, betrokkenen, commissieleden, relaties en de RvT steeds dichterbij. Reden om vooruit te kijken, maar voor de MVO-Keurmerkcommissie tevens reden om een tussenstap naar 95 MVO-Keurmerkhouders als waardevol te zien. Wat in 2018 begon met een fractie van 10 dragende organisaties vertienvoudigen geeft reden om des te meer bij de identiteit van de MVO filosofie te blijven. Bedrijven die beschikken over een zeer uitgebreid MVO portfolio, MVO activiteiten in de praktijk, implementatie van de 3 P’s op de ISO 26000 richtlijn, dat zijn de organisaties die het MVO-Keurmerk dient te representeren.

MVO-filosofie in relatie met bewuste 100e aanmelding?

Van de filosofie moet bij de uitreiking van het 100e MVO-Keurmerk niets af te dingen zijn. Het Keurmerk als bekroning en herkenningsteken behalen dient een nobel doel. Het Keurmerk ten eerste als 100e bedrijf halen of omdat dit vereist is vanuit een aanbesteding blijft een precair gegeven. Het eerste geeft discussie, het tweede is begrijpelijk.

Signalen die wijzen op bedrijven die bewust afwachten om zich straks als 100e bedrijf aan te melden zijn echter reden voor de MVO-Keurmerkcommissie om gepast actie te ondernemen. Aan de andere kant zijn bedrijven die momenteel in beeld zijn en zich reeds voorbereiden op een toetsing gepast in kaart gebracht. Mede om deze reden wordt de uitreiking van het 95e MVO-Keurmerk eerst afgewacht. Vervolgens zal de uitreiking van het 100e MVO-Keurmerk uiteraard chronologisch verlopen. Als voorbeeld: een 101e aanmelding voor een audit in november 2022 kan de uitreiking van het 100e MVO-Keurmerk betekenen als de 100e aanmelding opgaat voor een audit in februari 2023.

Verdere professionalisering MVO-Keurmerk

In de tussentijd zal de MVO-Keurmerkcommissie werken aan verdere professionalisering voor het nieuwe kalenderjaar. In 2022 zijn de verscheidene niveaus geïntroduceerd waarbij de eerste predicaten op Zilver-niveau zijn toegekend. Naast het vooruitzicht op het eerste predicaat op Goud-niveau in 2023 zal tevens gewerkt worden aan inhoudelijke kwaliteitsfacetten van het MVO-Keurmerk. Met het groeien van draagvlak groeit inmiddels ook de bekendheid van het MVO-Keurmerk onder brancheverenigingen, netwerkorganisaties en andere platformen in het Keurmerklandschap. Tot de commissie komende signalen kunnen dan ook rekenen op aanwakkerende ijver om nog meer stappen te zetten op weg naar het 5-jarig bestaan van het MVO-Keurmerk in 2023.