Impressie van de 80e MVO-Keurmerkuitreiking bij G. Vlastuin Transport in Ede, 2022.

Tijdens vergaderingen keren twee thema’s steeds vaker terug: de invoering van CSRD en het toenemende draagvlak van het MVO-Keurmerk. In april 2022 werd de MVO-Keurmerkcommissie op de hoogte gesteld van het feit dat het 80e MVO-Keurmerk – ISO 26000 werd uitgereikt aan G. Vlastuin Transport in Ede. In Augustus 2022 werd via deze website een artikel gewijd aan de vraag wie de 95e MVO-Keurmerkhouder zou worden. En in December 2022 werd het 100e MVO-Keurmerk uitgereikt. En vandaag? Vandaag vragen we ons af wie de 110e MVO-Keurmerkhouder wordt. Een paar korte vragen hierover aan de MVO-Keurmerkcommissie.

Waar komen de aanmeldingen vandaan?

De aanmeldingen komen voort uit een aantal nieuwe sectoren. Zo vinden inmiddels ook organisaties uit het vastgoedonderhoud en schade expertise hun weg naar het MVO-Keurmerk. Dit blijft gepaard gaan met aanmeldingen vanuit de facilitaire sector.

Waar stopt dit?

Dat is een goede vraag. Met de invoering van CSRD gaat dit niet minder worden, er is sprake van een cultuuromslag. We krijgen meer vragen naar bedrijven of zij het MVO-Keurmerk wel hebben, en we krijgen meer en meer kennisvragen betreffende MVO binnen. Bedrijven ervaren meer gunning met het MVO-Keurmerk en werven er gemakkelijker klanten mee, ook bemerken we meer gunning vanuit gemeentes en semioverheid aan MVO-Keurmerkorganisaties. Dit komt voort uit de verplichting tot invoering van CSRD van bedrijven, het MVO-Keurmerk geeft de zekerheid dat het goed zit, er is conform ISO 26000 gecontroleerd. Dit werkt twee kanten op.

Twee kanten?

Het bedrijf heeft de rust dat het ‘in control’ is over haar MVO identiteit. En, haar voorsprong pakt (invoering CSRD, red.). Opdrachtgevers selecteren hier op, of wegen dit mee. Uiteindelijk willen zij ook weten dat het goed zit, ook zij trekken hier profijt uit.

En nu, bezoeken van MVO platforms, contacten met gemeentes?

Zulke zaken spelen inderdaad, maar er is meer wat later ter sprake komt. We zien vanuit meerdere hoeken een ingang ontstaan nu het draagvlak er meer en meer klaar voor is. Toen het MVO-Keurmerk een klein draagvlak had ging dit nauwelijks. Nu geven bedrijven aan zich aan het voorbereiden te zijn om straks als 120e organisatie aan te sluiten. Of ze bellen voor een spoedinspectie door een eis van de uitvragende partij. Hier merken we dat het MVO-Keurmerk inmiddels steeds meer als gelijkwaardig wordt gezien aan separate normen. We voorzien ook echt wel de verantwoordelijkheid als dit de (van Nederlandse origine) grootste MVO certificering hoopt de worden.

Dat wijst op nog verdere professionalisering?

Jazeker, in 2023 richten wij ons hier volledig op. Het MVO-Keurmerk gaat aan de achterkant nog verder opgebouwd worden, ook daar is de tijd nu rijp voor. Vanaf tweede helft 2022 wordt hier reeds op voorgesorteerd door middel van invoering van de niveaus en implementatie SDG’s. We hopen op korte termijn wederom samen te komen om zaken te implementeren. Bij witte rook van implementaties geven we dit gepaste publiciteit zoals we dat gewend zijn. Het MVO-Keurmerk bestaat straks 5 jaar, we hebben dan ook geluk met de timing. Alhoewel, een niet nader te benoemen persoon citeerde eens: ‘hoe harder ik ging werken, hoe meer geluk ik kreeg.’