Iedereen, die op een of andere wijze wel eens iets met MVO te maken heeft, weet, dat we dat meestal in de drie P’s van People, Planet en Profit uitdrukken. Nu heb ik daar in het geheel geen problemen mee, integendeel. Als ik iets voor MVO in moet vullen dan is het voor mij prima deze P-verdeling te gebruiken. Waar ik wel moeite mee heb is, dat het soms zo onevenwichtig en naar eigen inzicht gehanteerd wordt. Een voorbeeld. Vorige week drukte mijn vrouw mij – direct toen ik binnen kwam vallen en met een verontwaardigde blik in haar ogen –  een a4-tje onder de neus. “Moet je kijken, zat vanmiddag in de brievenbus.” Dit was het begin van onze ‘local-MVO-story’.

Een onbekende heeft enkele weken terug strak achter ons huis 16 hectare grond gekocht en heeft het fantastische plan opgevat er een reusachtige zonneweide aan te leggen. Op 16 hectare kun je een massa’s zonnepanelen kwijt. Mooi vrij polderland waar het vee graast moet worden opgeofferd aan: de duurzaamheid. U voelt… dat voelt niet lekker. Diezelfde avond stond de buurman in de keuken heftig te debatteren en de volgende dag hadden we een nieuwe whatsapp groep. Nog een dag later was de plaatselijke pers ter plaatse.

Uit een inloopavond bleek wel dat het de zonne-ondernemer het vooral om de laatste P gaat. Profit met de betekenis van pegels. Over milieubelangen hebt ik niets gehoord of gelezen. De buren gebruikten terecht argumenten als: ‘We wonen in een polderlandschap, dat moet zo blijven’ en: ‘Ik wil m’n uitzicht houden’. Kwalijker is dat de zonneweide aangeduid werd als ’aantasting van natuurwaarden’, alsof een polder zo natuurlijk is. De ervaring leert dat iedereen de P’s – als het erom spant – vooral voor z’n eigen karretje spant. Planet; dat word ik, people; dat ben ik en Profit… ‘da’s mijn.’ Zucht. Objectief en evenwichtig. Twee begrippen die we hard nodig hebben.

Gelukkig hebben we instrumenten om het te beoordelen, ik denk bijvoorbeeld aan een MVO certificaat: gewoon de voorliggende feiten op z’n merites beoordelen, en dat afwijzen of belonen. Wat heb ik toch een mooie taak als inspecteur van het MVO-Keurmerk.

Gijsbert van Voorst