Dhr. Dols (l.) neemt het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst uit handen van inspecteur Van de Brug.

De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gesteld van het feit dat LOA Automotive uit Tilburg de ISO 26000 toetsing succesvol heeft doorstaan. Al 40 jaar is LOA de specialist als het gaat om lakken in de autobranche. Gecombineerd met proceskwaliteit werd dit al een aantal keren bekroond met een passende certificering. Voor Managing Director Jeroen Dols stond vast dat de achterliggende prestaties dan ook een nieuwe dimensie behoefden: vooroplopen op de branche met het behalen van het MVO-Keurmerk – ISO 26000. Een uitdaging die de achterliggende maanden door meerdere bedrijven eindigde in een misser. Voor LOA gold een uitslag die Van de Brug nog even aan de Keurmerkcommissie toe mocht lichten: een duidelijke treffer!

De Keurmerktoetsing mocht dan ook een breed scala aan bewijsvoering omvatten waar we graag een aantal zaken uitlichten. Ten eerste wordt er nauw samengewerkt met de gemeente om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkgelegenheid te bieden. Om op de juiste wijze met deze mensen om te gaan worden wordt gebruik gemaakt van scholing en begeleiding van de leidinggevenden. Er heerst dan ook een prettige sfeer op de werkvloer, waarbij een belangrijke regel geldt: elke werknemer op welke afdeling dan ook is verplicht om minstens één keer per maand een dag mee te draaien in het productieproces.

Zonder uitzondering wordt dit opgepakt en wordt verwacht dat een ieder het productieproces onder de knie krijgt. Mocht dit met behulp van de uitgeschreven processen niet lukken? Dan wordt door een aangestelde procesbeschrijver het proces herbeschreven, én dit handvat is uiteraard inclusief: iedereen dient het proces op zijn of haar niveau te kunnen begrijpen. Daarnaast beschikt LOA over een eigen waterzuiveringsinstallatie die beter zuivert dan de norm aangeeft, wordt gebruik gemaakt van groene energie, is er een fietsplan en worden mensen uit de omgeving geworven. In de context van de branche blijkt het verder precair om de uitstoot van gast terug te dringen, maar worden hier toch aantoonbaar gemeten stappen in gemaakt wat mag rekenen op de complimenten van de omgeving. LOA houdt hiermee haar naam hoog en beschikt over kanalen die de organisatie steunen om haar ambitieuze vooruitgangsdenken. Met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000 komt dit kanaal er wat ons betreft bij. LOA Automotive heeft zich immers meer dan bewezen!

De MVO-Keurmerkcommissie brengt hierbij haar hartelijke felicitaties over aan Jeroen Dols en het hele team van LOA Automotive met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000.

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.loa.nl