Mevr. Coenen neemt namens ZON het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst.

Over 2023 is een toename naar de vraag naar MVO activiteiten waarneembaar in diverse bedrijfsketens en ook voor 2024 wordt een verdere toename verwacht. Onze MVO-Keurmerkhouders plukken hier sinds jaar en dag de vruchten van, en wij zetten ze graag in het succesrijke daglicht. Het haakje is snel gemaakt, vandaag schakelen we over naar de Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging ZON. Met vooruitstrevende blik besloot ZON tot de ISO 26000 audit van het MVO-Keurmerk over te gaan. Inspectrice Chantal Damen werd ontvangen op het Hines Fresh Park in Venlo, van waaruit één van Europa’s grootste telercoöperaties werkt. Al ruim 100 jaar is ZON op onderscheidende wijze actief in de internationale wereld van groenten en fruit. De vooraanstaande organisatie besloot dan ook vooruitstrevend op de markt, de keten en het toenemende belang van MVO om het sterk uitgewerkte beleid langs de ISO 26000 meetlat te leggen. Een nieuwe generatie van de Telersvereniging van ZON mocht de implementatie waarnemen, mevrouw Coenen ontving dan ook de auditrice die op 25 oktober 2023 na een geslaagde audit mocht overgaan tot toekenning en registratie van het MVO-Keurmerk – ISO 26000.

De openbare checklist waaraan Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging ZON  aan voldeed is in te zien via http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen. De rapportage hiervan wordt digitaal ten behoeve van de organisatie gearchiveerd via een online portal, zodat inzage op elk moment mogelijk is. Opdrachtgevers, leveranciers, relaties en andere belanghebbenden van het bedrijf kunnen de ISO 26000 rapportage dan ook opvragen wanneer samenwerking een rol speelt. Daarnaast geldt omgekeerd dat ZON de ISO 26000 rapportage kan benutten om haar MVO-beleid toe te lichten bij het aangaan van samenwerkingen.

Nu de invoering van CSRD nog enkele maanden verwijderd is van vele bedrijfsketens, is dat geen overbodige luxe. Ook de Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging loopt alvast op de muziek uit.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van ZON met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Meer informatie via: http:/www.royalzon.com