De zonnige omgeving had haar weerklank op een sfeervolle uitreiking van het MVO-Keurmerk – ISO 26000.

Facilitair dienstverlener P.H. Dienstverlening uit Dordrecht heeft het MVO-Keurmerk verworven. Met verve werd voldaan aan de ISO 26000 meting conform de elementen People, Planet en Profit. Auditor Marcel de Jong mocht dan ook overgaan tot de uitreiking van het MVO-Keurmerk.

P.H. Dienstverlening is dan ook de eerste organisatie in een nieuwe reeks die de komende weken opgaat voor de ISO 26000 toetsing. Mochten resultaten geboekt worden, dan zal het MVO-Keurmerk haar draagvlak op kort termijn vergroot zien naar 110 organisaties. Met het oog op het eerste lustrum, (5-jarig bestaan, red.) medio september een mooie stap.