Na een review verkrijgen Wim en Sjors (midden) het MVO-Keurmerk conform ISO 26000.

Maar liefst twee keer boog de Raad van Toezicht (RvT) zich over de rapportage van Henk Achterberg in zake de MVO-Audit bij Hazeleger Kaas uit Barneveld.

Het begon al bij de uitvoering van het planmatige MVO-beleid. Dit beleid wordt namelijk niet alleen routinematig uitgevoerd. Het wordt ook in korte en lange termijnplannen voor de toekomst vastgelegd, uitgevoerd en gecontroleerd op voortgang.

Dit proces heeft zodoende intern geresulteerd in een omvattende duurzaamheid van de locatie en de werkvloer. Het pand is gasloos, van zonnepanelen voorzien en heeft een systeem om warmte terug te winnen. Extern wordt met leveranciers samengewerkt om de CO2 te reduceren. Verder vullen de grotere leveranciers van Hazeleger niet voor niets ter controle vragenlijsten in om hun deelname aan MVO aan te tonen. Op deze wijze wordt ook naar buiten toe het niveau van MVO verhoogd, een beleid dat op complimenten mocht rekenen.

Over de hele linie werd aangetoond dat maatschappelijk kwetsbaren worden ingezet. Qua personeelsbestand zijn er tevens relatief veel 50-plussers in dienst. Tel daarbij nog de aandacht voor lokaal zakendoen, het steunen van maatschappelijke initiatieven, een scriptie die resulteerde in de juist indeling van het prachtige pand in Barneveld en de inloopavonden voor potentieel personeel. Al met al slechts een greep uit een MVO-beleid dat de ISO 26000 norm op groteske wijze eer aan doet. Hierbij willen wij Hazeleger Kaas B.V. dan ook van harte feliciteren met het behalen van het MVO-Keurmerk!