Welkom bij de afdeling Nieuwsbrieven!

Als voorzitter van de commissie van “ons” Keurmerk mag ik de nieuwe serie met nieuwsbrieven openen. Als het allemaal op de rit is, komt er elke twee weken een nieuwsbrief uit, geschreven door iemand, die op de een of andere manier bij het Keurmerk is betrokken. Nu is er normaal gesproken zoveel dynamiek op dit terrein, dat hierover schrijven geen probleem zou hoeven te zijn. Wie de actualiteiten een beetje volgt, weet dat het grootste deel van het nieuws bestaat uit de ontwikkelingen rond het covid-19 virus, in normale of abnormale variant. En dat heeft weer te maken met de relevantie van het nieuws. Laten we hopen dat dit binnen korte tijd passé is.

Nu het MVO-nieuws. Het Dichtbij-Nieuws bestaat uit het feit, dat  mijn gemeente per 1 januari is gestart met diftar. Voor de outsiders: het afval wordt nu gescheiden aangeleverd en het restafval wordt per lediging door de burger betaald. Wat duidelijk is (en dat niet alleen voor Oldebroek) dat de nota heel wat hoger wordt dan in de periode voor dit jaar! Wat ook duidelijk is geworden, is de wil van de Oldebroeker om zijn grijze container zo weinig mogelijk aan te bieden. Per inwoner is het streven om niet meer dan 100 kg per jaar aan restafval te produceren. Dat was in de afgelopen jaren meer dan het dubbele, dus dat zal enige creativiteit van de burgers vergen. In mijn container kijkend, kon ik maar één conclusie trekken: verreweg het meeste restafval is plastic. Ik denk, dat dat bij andere (zuinige) Nederlanders niet veel anders is. De berg die we als Nederland BV met elkaar per jaar aan plastic afval maken zou nog wel eens hoger kunnen zijn als de hoogste berg van de Veluwe.

Vandaag kwam de nieuwsbrief van change.inc binnen. Het Limburgse bedrijf Itero heeft een techniek ontwikkeld, die het (bijna) onbruikbare plastic weet te recyclen tot zowel nafta, als was, als olie. Dus niet meer verbranden, maar smelten door verbranden zonder zuurstof. Uiteraard kost dit energie, maar het hele cyclische proces scheelt 1000 kg CO2 op 1000 kilo plastic. Itero wil nu jaarlijks 27.000 kilo afvalplastic verwerken. Misschien zit mijn plastic afval er ook bij!