Mevr. Leeuwenkamp neemt namens Datadigest het MVO-Keurmerk conform ISO 26000 in ontvangst.

De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gesteld van het feit dat Datadigest uit Delft conform de ISO 26000 checklist 2021-6 is gecertificeerd met het MVO-Keurmerk. Inspecteur Van der Werff mocht een audit uitvoeren die geheel over de drie linies van de P’s mocht eindigen in een vierde P van Pleasure, namelijk toekenning, vaststelling en registratie van het MVO-Keurmerk – ISO 26000.

De uitslag van de Keurmerktoets gaf de volgende onderbouwing weer: De leiding van het bedrijf heeft met de verhuizing van het kantoor een aantal mooie stappen gezet, zowel op gebied van duurzaamheid van het pand (energie) als inzet van personeel (woon-werkverkeer, prettige werkomgeving). De verbinding met onderwijsinstellingen en platform “Vrouw inde techniek”  getuigt van visie.  Het structureel kwantitatief meten en rapporteren van MVO-prestaties is nog onderbelicht maar wordt opgepakt. Dankzij alle stappen is het MVO-Keurmerkcertificaat met dit cijfer ten volle verdiend.

De MVO-Keurmerkcommissie brengt dan ook haar hartelijke felicitatie over aan directie en medewerkers van Datadigest met het behalen van het MVO-Keurmerk!