Mevr. Leeuwenkamp neemt namens Datadigest het MVO-Keurmerk conform ISO 26000 in ontvangst.

Menig lezer die het over Zuid-Holland heeft zal de profilering van vele kennisorganisaties niet ontgaan. Met de aanwezigheid van o.a. de Technische Universiteit, TNO, Deltares en de IT specialisten van Datadigest aan de noordrand van Delft, in Rijswijk. Datadigest verdiende haar sporen reeds met de realisatie van een eigen Internet of Things VPN box waar geen enkele open verbinding voor nodig is, het Open Wifi Amsterdam project voor de HvA, UvA en het Sciencepark van Amsterdam en het inrichten en in werking stellen van kritische tunneltechnische IT installaties en systemen in de Koning Willem Alexander Tunnel als onderdeel van de A2 en N2.

Inmiddels is organisatie Datadigest net als het studentenuitzendbureau van de TU Delft in het bezit van het MVO-Keurmerk. Met de invoering van de verscheidene niveaus per 01-01-2022 besloot Datadigest haar volgende stap te zetten op de trede van de ISO 26000 richtlijn. Inspecteur Van der Werff legde de audit dan ook op een hoger niveau af, namelijk het niveau Brons. Hierbij kwam duidelijk naar voren dat Datadigest de laatste jaren een aantal duidelijke stappen heeft gezet betreffende de ISO 26000 richtlijn.

Onder andere de samenwerking met een organisatie die jongeren met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt bij het werkveld betrekt (SDG 17), de duidelijke invloed op Kwaliteitsonderwijs (SDG 4), Gendergelijkheid (SDG 5), industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9) en het verminderen van ongelijkheid (SDG 10) invoeren in het beleid, maar tevens praktijk mocht op complimenten rekenen. Het is een mooie aanzet naar verder glorende verhoging van de ISO 26000 vastlegging door de organisatie.

De inspecteur besloot de ISO 26000 rapportage dan ook als volgt: ‘Een heldere MVO-beleidsverklaring is de basis voor het verder ontwikkelen van het bedrijf. Dit komt tot uitdrukking op allerlei gebied, zoals de doelstelling om energiezuinige IT-configuraties te realiseren in projecten. De actieve samenwerking met diverse onderwijsinstellingen en IT-campus, waarbij mensen van diverse opleidingsniveau mogelijkheden krijgen, kan leiden tot een “win-win” voor alle partijen. Goede arbeidsomstandigheden, gezonde en veilige werkplek en omgeving bevorderen de duurzame inzetbaarheid. Met stakeholders als overheid en opdrachtgevers/aannemers wordt een duurzame relatie onderhouden. De CO2 uitstoot is dit jaar significant afgenomen door efficiënter vervoer. De leiding van het bedrijf heeft als doel om MVO, inclusief benoemde SDG’s integraal onderdeel te laten zijn van een ISO-gecertificeerde managementsysteem en hierdoor bij de volgende audit het MVO-certificaat niveau “Zilver” te behalen. Op basis van deze audit is toekenning van niveau “Brons” terecht’.

De MVO-Keurmerkcommissie brengt hierbij haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van Datadigest B.V. met het behalen van het MVO-Keurmerk!

Meer informatie via: http://www.datadigest.nl/mvo/