Dhr. Jeurissen (l.) en dhr. Janssen ontvangen het MVO-Keurmerk na een uitzonderlijke audit.

SJT Venlo uit Sevenum heeft een bijzondere inspectie conform de ISO 26000 norm doorlopen. Inspecteur Van der Werff, die normaliter een nuchtere constatering aanwijst, bleek verrast. Het liep zelfs zo dat Van der Werff zich na de uitslag nog langer moest beraden om tot een gedegen berekening te komen. De Keurmerkcommissie verbazend, de score kwam namelijk een stuk boven de 8.0 te liggen, niet alledaags en bovengemiddeld.

Zo de essentie van ISO 26000 raken en zo de MVO-norm bewijzen, dat vraagt om nadere uitleg. Van der Werff constateerde dat het management onder Janssen en Jeurissen gebasseerd is op een continue bedrijfsvoering die gepaard gaat met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het management is niet alleen overtuigd, bij controle is de inspecteur overtuigd en is feitelijk aangetoond dat dit geen ‘theoretisch beleid’ of een fleurig MVO-beleid betreft.

SJT raakt de essentie van MVO en grijpt criteria vast: MVO-beleid als onderdeel van het kwaliteitssysteem wordt in de praktijk uitgewerkt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden daadwerkelijk in dienst genomen en er is een duidelijk werknemershandboek voor personeel. Maar SJT gaat hierop verder en biedt een open deur beleid en faciliteert een anoniem meldpunt waarbij de directie zelf garant staat voor een correcte afhandeling.

Een ideeënbus en personeelsvergaderingen zijn een mooie stap, maar SJT gaat verder en sponsort clubs waar werknemers actief zijn, durft het aan een fietsplan op te stellen en stemt werktijden van werknemers graag op elkaar af: dan kunnen zij carpoolen als de afstand niet te fietsen is.

Tel daarbij op dat papier en hout volkomen uit het restafval zijn gehaald en dat er diverse leveranciers betrokken zijn bij de organisatie voor recyclingsdoeleinden. Afsluitend mochten een aantal intrinsieke zaken tevens de nodige punten afstrepen. Zoals de inspecteur het aangaf: dit bedrijf verdiend met deze handelswijze het MVO-Keurmerk ten volle.

We willen hierbij directie, relaties en medewerkers van harte feliciteren met dit bijzondere resultaat!

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.sjtvenlo.nl