Secretaris Van der Werff van de MVO-Keurmerkcommissie.

Secretaris Gerard van der Werff heeft de MVO-Keurmerkcommissie op de hoogte gesteld van de periodieke evaluatie van de ISO 26000, de internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wie het over de ISO 26000 heeft, heeft het over MVO, en wie het over MVO heeft, heeft het over de ISO 26000, tot op heden. Een evaluatie moest uitwijzen of deze richtlijn herbevestigd kon worden. We krijgen hier vaker vragen over, onderstaand schetsen we u in het kort wat deze herbevestiging daadwerkelijk inhoudt.

De herbevestiging van de ISO 26000 was voor ons als MVO-Keurmerkcommissie meer dan te verwachten. Dat de ISO 26000 richtlijn aan autoriteit wint is af te lezen aan een recente geschiedenis. Eind 2019 vond nog het zogenaamde ‘Europees Overnemen’ plaats van de ISO 26000 richtlijn. Dit houdt in dat het ‘Comité Européen de Normalisation’ ofwel CEN de ISO 26000 richtlijn ziet als enige relevante norm, er mag geen andere nationale norm met het toepassingsgebied bestaan. In gemakkelijker taal, zoals de NEN gaat over de Nederlandse Norm gaat de CEN over de Europese Norm. In het geval van de ISO 26000 is deze zodoende nationaal, Europees en internationaal bevestigd en wederom herbevestigd.

Was er dan niets wat tegen de herbevestiging inging?

Jawel, er vond een stemming plaats over de oprichting van een ISO technische commissie voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanuit een Frans voorstel zou de ISO 26000 onder toezicht van deze commissie gaan vallen. Echter, de herbevestiging heeft uitgewezen dat deze commissie niet zal worden opgericht.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen blijft zodoende gestoeld op de ISO 26000. In diezelfde geest wordt inmiddels hard gewerkt aan de vernieuwde checklist van 2022 waar tot in detail wijzigingen aan worden doorgevoerd door de commissie. In het belang van uw nationale, Europese en internationale erkenning blijft het namelijk van belang dat uw MVO-Keurmerk (her)bevestigd wordt!

Meer weten, vragen, meedenken? Mail gerust: info@keurmerknederland.com