De MVO-Keurmerkcommissie 2021 (v.l.n.r.: Gerard van der Werff (secretaris), Henk Achterberg (vertegenwoordiger KMNL), Rik van de Noort (Jeugdlid), Peter van Duijn (Voorzitter) en Gijsbert van Voorst (vertegenwoordiger KMNL).

Wanneer uw organisatie grotendeels aan de eisen van het MVO-Keurmerk voldoet, kunt u besluiten uw bedrijf voor te dragen voor toetsing. Maar hoe gaat dit nu eigenlijk in zijn werking? Middels dit nieuwsbericht leggen wij u uit wat er gaat veranderen in 2021 en hoe u uw organisatie in het nieuwe kalenderjaar voor toetsing kunt voordragen.

De MVO-Keurmerkcommissie verkrijgt tot nu toe alle voordrachten voor toetsing via accountmanager Bogers die daarbij een kort advies indient. De leden van de MVO-Keurmerkcommissie krijgen een gepaste tijd om bezwaren aan te dragen en/of een andere inspecteur toe te wijzen om moverende redenen.

Uitgangspunt was voor 2020 dat de leden van de Keurmerkcommissie bezwaar konden maken tegen de toetsing. In 2021 zal er een stemming door de leden van de Keurmerkcommissie plaatsvinden waarbij een meerderheid zijn goedkeuring moet indienen. Daarna kan uw organisatie de toetsing doorlopen, de aansluiting is dan echter nog niet definitief. De werkelijke toetsing wijst namelijk pas uit of uw bedrijf daadwerkelijk in bezit komt van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000.

Leden van de Keurmerkcommissie zullen naast het advies van onze accountmanager gepast onderzoek doen naar o.a. ‘greenwashing’, (kwaliteit van) andere certificeringen, het huidige MVO-beleid en andere zaken die voorafgaand aan de screening op orde dienen te zijn.

Hierdoor wordt de kwaliteit van Keurmerkhouders beter beschermd en wordt de drempel om ISO 26000 te certificeren hoger. Dit komt tegemoet aan de wens om meer verdieping te bieden aan de checklist waarop getoetst wordt. Uitgangspunt wordt kwaliteit van MVO-Keurmerkbedrijven, niet kwantiteit in aantal.

Reeds MVO-gecertificeerde bedrijven zullen hun certificering alleen kunnen behouden als zij naast checklist 2021-6 tevens voldoen aan een nieuw praktisch component: ‘Medewerker & MVO.’ Daarbij zal de aangestelde inspecteur interviews afnemen met door hem of haar geselecteerde medewerkers. Vooraf is deze screening anoniem, achteraf wordt een geanonimiseerde rapportage ter beschikking gesteld.

MVO-Keurmerkorganisaties die reeds een (eerste) audit hebben ingepland worden nog getoetst volgens de afgesproken eisen. Wel zal de inspecteur van dienst bij deze toetsing reeds wijzen op de verdieping die een must zal zijn om in de toekomst her-certificering veilig te stellen.

De verdere verdieping zal daarbij hand in hand gaan met de internationalisering van het MVO-Keurmerk. De eerste CSR Quality Mark Certificaten zijn reeds afgegeven, waarbij gerekend mocht worden op goedkeuring van (inter)nationale organisaties. Huidige Keurmerkhouders kunnen zodoende ook documentatie opvragen om hun Keurmerk toe te lichten t.b.v. aanbestedingen of in relaties met gemeentes en (semi-)overheidsinstanties.

Uw organisatie voordragen blijft via onze accountmanager mogelijk, bij het verloop van de aanmeldprocedure zal hij tevens de spil blijven tussen uw aanmelding enerzijds en de beraadslaging van de Keurmerkcommissie anderzijds.

Meer informatie? Neem gerust contact op via info@keurmerknederland.com