Directeur Van Rijn neemt het MVO-Keurmerk versie 2022 – Brons in ontvangst.

Hazeleger Kaas B.V. uit Barneveld heeft recent haar MVO-beleid getoetst conform de eisen van de ISO 26000 richtlijn niveau Brons. Middels de toetsing zette de organisatie een verhoging van het niveau van haar MVO-beleid door. De MVO-Keurmerkcommissie mocht dan ook een positieve terugkoppeling onder ogen zien van inspecteur Van der Werff.

Met de invoering van de vier MVO-Keurmerkniveaus is voldaan aan de wens van MVO-Keurmerkhouders om te voorzien in een progressiemodel op basis van de ISO 26000 richtlijn. Het versterken van het MVO-beleid maakt dan ook vergaande verbetering mogelijk als het gaat om de voorgaande checklist in achterliggende kalenderjaren. Het Basic-niveau is dan ook een voortzetting van het model uit 2021. De niveaus Brons, Zilver en Goud beogen per 01-01-2022 een verdere verdieping waarbij ook SDG’s, managementsystemen en benchmarks ten opzichte van MVO-inspanningen een rol spelen. Dientengevolge kan het MVO-Keurmerk – ISO 26000 steeds beter fungeren als tool bij tenders en opdrachten van gemeentelijke instanties. Hazeleger Kaas doorliep de inspectie daarbij conform de CSR Quality Mark variant. Dientengevolge worden ook taalbarrières bij internationale partners weggenomen.

Inspecteur van der Werff concludeerde als volgt:  Results of the Quality Mark test: CSR is becoming gradually for the management of Hazeleger. A CSR team is monitoring the KPI’s and ensures the progress of various actions by the organisation. All aspects of CSR are taken into account. Recently it has been decided to conduct a survey under the employees with the objective to get insight in how far they are aware of CSR issues and what’s important to them.  The efforts in developing new production and packing methods are recognised by customers and show that the organisation is innovative. Hazeleger Kaas fully deserves the CSR Quality Mark certificate, level Bronze.

De MVO-Keurmerkcommissie brengt dan ook haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van Hazeleger Kaas B.V. met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Meer informatie via: http://www.hazeleger-kaas.nl