De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gesteld van het feit dat HAP Foods uit Ridderkerk het MVO-Keurmerk – ISO 26000 heeft mogen toevoegen aan de certificeringsgalerij. De internationale groothandel in voedingsmiddelen zet daarmee haar organisatie nog verder op de kaart wat MVO-beleid betreft. Met een stevige ISO 26000 rapportage ten behoeve van de organisatie mocht dan ook afgesloten worden. Hierbij mag HAP Foods tevens de CSR Quality Mark voeren.

Auditor Gerard van der Werff concludeerde als volgt: ‘Het MVO-beleid van het bedrijf ligt niet alleen bij de directie, maar bij elke medewerker. De afspraken die hier samen over gemaakt zijn ligt vast in de Code of Conduct van het bedrijf. Integriteit en opereren in teamverband staan centraal. Medewerkers wordt een veilige en hygiënisch werkomgeving en de kans geboden zichzelf verder te ontwikkelen. Tijdens wekelijks overleg is er volledige transparantie naar de organisatie. De CO2 voetafdruk is met 10% gedaald. De hoeveelheid afval significant afgenomen door aanschaf van een watersysteem en het uitbannen van blikjes, plastic waterflesjes en drinkpakken. Stakeholders zijn positief over het bedrijf. Verlenging van het MVO-Keurmerkcertificaat is volledig verdiend’.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van HAP Foods Holland met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.hapfoods.com