Namens Haagsehof neemt mevr. Benjamins het MVO-Keurmerkcertificaat – ISO 26000 in ontvangst.

Schoonmaakbedrijf Haagsehof uit Rijswijk heeft middels een effectieve audit het MVO-Keurmerk – ISO 26000 vast weten te leggen. De organisatie ontving inspecteur Gerard van der Werff die aflopend na de toetsing een score van marge had opgetekend. Het had tot gevolg dat direct overgegaan mocht worden tot uitreiking.

Het is zo’n zaak waar de Keurmerkcommissie ten alle tijde voor waakt. Het MVO-Keurmerkcertificaat wordt langs de rand van 70.0 scorepunten uitgereikt, maar na een review kan onder deze marge worden gekomen. Dientengevolge dient de marge bij eerste inzicht ruim boven de grens te liggen en moet de inspecteur zeker zijn van zijn of haar zaak.

In het geval van Van der Werff moest de inspecteur constateren dat ten opzichte van de initiële toetsing in 2020 zelfs een stijging waar te nemen bleek. Aangezien de checklist uiteraard gewijzigd is mocht deze stijging riant zijn en op complimenten rekenen. Inspecteur van der Werff mocht dan ook het volgende constateren:

Welzijn van de medewerkers, oog voor het milieu en gezonde bedrijfsvoering is vanaf de start van de onderneming een vanzelfsprekendheid. De afgelopen jaren is er structuur aangebracht en een gebalanceerd MT ontstaan. Het bezit van ISO9001, NEN4400-1 en het MVO-Keurmerk toont stakeholders op welke gestructureerde wijze en met welke overtuiging het bedrijf wordt geleid. Dit heeft geresulteerd in een sterke positie in de Haagse regio met mooie opdrachtgevers. Door innovativiteit heeft het bedrijf de coronapandemie goed doorstaan. De verlenging van het MVO-Keurmerk is zeer verdiend.

De MVO-Keurmerkcommissie brengt dan ook haar hartelijke felicitaties over aan Schoonmaakbedrijf Haagsehof met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.haagsehof.nl